Overzicht

Heliomare Onderwijs uit Wijk aan Zee is met ingang van 1-8-2021 op zoek naar een Beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit m/v.

Profiel Beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit  

  • Je bent ondernemend, verbindend en proactief.
  • Je hebt kennis en expertise van het (voortgezet) speciaal onderwijs.
  • Je hebt kennis van kerndoelen, leerlijnen en ondersteuningssystemen in het onderwijs.
  • Je bent vaardig in het vertalen van inzichten en informatie naar adviezen, onderwijsplannen en rapportages en in het beoordelen van de daaruit voortvloeiende financiële en beleidsmatige consequenties.
  • Je werkt graag samen met de collega’s en erkent hierin elkaars expertise.
  • Je bent vaardig in het begeleiden van medewerkers.
  • Je hebt gevoel voor interne verhoudingen.
  • Je beschikt over analytisch vermogen.
  • Je beschikt over een relevant HBO diploma en aanvullende opleidingen zijn een pré.

Sollicitatieinformatie

Je reactie
Herken je jezelf in het hierboven beschreven profiel, dan vinden wij het heel leuk als je op deze uitdagende functie wilt solliciteren.
 
Je schriftelijke reactie (sollicitatiebrief + curriculum vitae) kun je per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer KJ21-07
vóór 12 mei 2021 richten aan Meesterbaan.
 
De sollicitatiegesprekken worden gepland in week 20 en 21.
 
De NVP-sollicitatiecode nemen wij in acht bij onze werving- en selectieprocedures.
van
 

Over Heliomare Onderwijs

Heliomare is een veelzijdige organisatie die – in een sterk veranderende omgeving – mensen met een beperking ondersteunt met diensten op het gebied van revalidatie, speciaal onderwijs, arbeidsintegratie, bewegen en sport, uitgaande van de vragen en mogelijkheden van de cliënt. De organisatie telt ruim 1100 medewerkers en heeft meerdere locaties verspreid over met name Noord-Holland. Heliomare is sterk in beweging om te anticiperen op de veranderende verwachtingen van de maatschappij.

Heliomare Onderwijs heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor speciaal onderwijs. Op onze scholen kunnen kinderen en jongeren met een beperking onderwijs volgen op verschillende niveaus en met ondersteuning op maat. Wij bieden onderwijs aan kinderen/jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking, een verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een autismespectrumstoornis, gedragsstoornis of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Daarnaast heeft Heliomare een nauwe samenwerking met de verschillende samenwerkingsverbanden in de regio, waarbij wij onze expertise rondom passend onderwijs delen met het reguliere primaire- en voortgezette onderwijs. Het onderwijs van Heliomare is bijzonder en wordt gegeven vanuit de missie van Heliomare: ‘niemand aan de zijlijn’. In onze visie heeft iedereen in onze samenleving talenten en mogelijkheden. Aansluiten bij iemands talent, bij wat iemand kan, brengt iemand in zijn kracht. Dat geldt ook voor onze leerlingen. We geloven erin dat we niet beperkingen maar mogelijkheden centraal moeten stellen. Aansluiten bij mogelijkheden geeft perspectief. Perspectief op naar vermogen optimaal deelnemen aan onze samenleving. Binnen de scholen van Heliomare zijn alle medewerkers dagelijks aan de slag om te bieden wat hiervoor voor onze leerlingen nodig is

Solliciteer