Overzicht

Koning Willem I College uit Den Bosch is met ingang van 30 augustus 2021 op zoek naar een Leraar economische vakken.

Als coachende leraar bereid je onze studenten voor op hun toekomst. De toekomst vraagt enerzijds om experts in een beroep met de voorwaardelijke basiskennis en vaardigheden van taal, rekenen, loopbaanontwikkeling & burgerschap. Anderzijds vraagt de toekomst
een scala aan vaardigheden die de student wendbaar en weerbaar maken bij veranderingen in het beroep en de maatschappij.
 
Je geeft onze studenten op een inspirerende en uitdagende wijze les, afgestemd op leerwensen en beginniveau. Je bent breed inzetbaar bij het begeleiden van studenten in projecten.
Het aansturen van de zelfwerkzaamheid van de studenten staat centraal. We vinden het noodzakelijk dat onze studenten eigen verantwoordelijkheid dragen voor hun opleiding. Het coachen van studenten en het coachen van groepen is een belangrijk aspect van de functie.
Studieloopbaanbegeleiding maakt ook onderdeel uit van je functie. Als studieloopbaancoach gebruik je je kennis en inzicht om de studenten inspirerende te coachen en te begeleiden tijdens hun opleiding.
 
Je bent (mede) verantwoordelijk voor de samenstelling van les- en leermethode, leer- en oefenstof en onderwijsprogramma’s. Je ontwikkelt voorstellen voor (onderwijs)vernieuwing, organisatieverandering en adviseert het management op dat gebied. Verder neem je
deel aan vernieuwingsactiviteiten, projecten en werkgroepen op afdelingsniveau en daarbuiten en lever je een bijdrage aan onderwijsontwikkeling. Je neemt actief deel aan professionaliseringsactiviteiten en intervisie.
 
De kenmerken van ons onderwijs zijn:

 • We gaan voor praktijkgericht onderwijs
 • We bieden flexibel onderwijs
 • We bieden interdisciplinaire ervaringen
 • We bieden een passende blend
 • We staan voor sterk pedagogisch en didactisch vakmanschap

Om deze functie in te kunnen vullen heb je theoretische en praktische kennis van de gevraagde vakgebieden en affiniteit met de rechtsvakken behorende bij de zakelijke dienstverlening is gewenst. Daarnaast is algemene theoretische pedagogische en didactische
kennis een vereiste.
 
Je bent breed inzetbaar in de volgende vakgebieden:

 • Bedrijfseconomie
 • Bedrijfsadministratie
 • Studieloopbaanlessen
 • Opleidingsgerichte en opleidingsoverstijgende projecten

Eventueel: 

 • Rechtsvakken binnen financieel administratieve beroepen

Je bent vaardig in het overdragen van (praktijk)kennis en het begeleiden, coachen en motiveren van studenten zit in je DNA. Je bent breed inzetbaar, stressbestendig en kunt met ad hoc situaties omgaan. Je beschikt over uitstekende digitale vaardigheden.
 
Daarnaast beschik je over de volgende competenties: 

 • Luisteren (naar deelnemers)
 • Groepsmanagement
 • Plannen en organiseren (onderwijs)
 • Resultaatgerichtheid
 • Werkveldgerichtheid
 • Samenwerken in een team

 
Je helpt mee om onze ambities waar te maken door lef te tonen en te gaan doen! Commitment, Respect, Vertrouwen, Luisteren, Stimuleren en faciliteren zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Sollicitatieinformatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer T. Bunthof (afdelingsdirecteur) via telefoonnummer 06-10894723 of mevrouw E. Mayer (teamleider) via telefoonnummer  06-39185808.

Voor de gesprekken is tijd gereserveerd op donderdagochtend 20 mei 2021. Gezien de huidige richtlijnen voeren we de eerste gespreksronde via Microsoft Teams.

Over Koning Willem I College

Het Koning Willem I College is een school, gewoon een goede school. Maar, wel eentje die op een eigen manier tegen de wereld aankijkt. Met een eigen cultuur, een eigen plek en een eigen -moderne- manier van lesgeven. Een plek zonder grenzen en met onbegrensde mogelijkheden. Een plek waar dingen kunnen en waar altijd iets gebeurt. Wij houden namelijk niet van afwachten. Wij houden van proberen; experimenteren. Leren door dingen te ervaren. Door gewoon vanaf dag één aan de slag te gaan. Daarom hebben we hier een bank, een garage, een restaurant en zelfs een theater. Zo leiden we studenten op die zelf iets kunnen bedenken, en het vervolgens ook zelf kunnen doen. Vakmensen die goed voor zichzelf en voor de wereld om ons heen zorgen.

Het Koning Willem I College is een UNESCO-school. We zeggen daarom ook: 'We gaan voor een betere wereld'. Dit is één van onze kernwaarden. Samenleven, goed voor de wereld en elkaar zorgen. Dat vinden we heel belangrijk. We maken onze studenten en medewerkers vertrouwd met het UNESCO-gedachtengoed. Zo dragen we ons steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid.

World-Class-Workplace
We zijn er trots op dat we het predicaat "World-Class-Workplace" hebben gekregen. We hebben deze titel ontvangen doordat onze eigen medewerkers ons werkgeverschap bovengemiddeld gescoord hebben in onze branche.

Onze Missie
Het succes van de student is de reden van ons bestaan

Onze Visie
Gewoon een goede school

Onze Kernwaarden
· Wij zijn een community college
· Wij spreken alle talenten aan
· Wij voeden creatief denken
· Wij verleggen grenzen
· Wij gaan voor een betere wereld
 

Solliciteer