Overzicht

CBS De Groene Hoek uit Maassluis is met ingang van 1 maart 2021 op zoek naar een Leerkracht middenbouw/bovenbouw.

Wij zoeken een collega die: 

  • Bevlogen is van onderwijs (met onderwijsbevoegdheid) met een afgerond PABO diploma op zak 
  • Empathisch, positief en pedagogisch verantwoord is. 
  • Warm wordt van onze kernwaarden: sociaal, zorgzaam, gedreven, flexibel, lerend.

Sollicitatieinformatie

Word je enthousiast door deze informatie maar wil je nog wat meer weten over deze functie? Neem dan contact op met de directeur van CBS de Groene Hoek, Susan Stolze, directie@cbsdegroenehoek.nl of
06-54542101.

Meteen solliciteren? Dat kan ook! Je kunt tot en met 31 januari 2021 solliciteren via de
website of je motivatie en cv via de mail aan ons kenbaar maken door te mailen naar sollicitaties@un1ek.nl,
ter attentie van Susan Stolze.

Over CBS De Groene Hoek

Bij UN1EK ligt de focus op het aanbieden van onderwijs en opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We organiseren dit vanuit één visie, één missie en één organisatie. UN1EK heeft in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam elf IKC’s, vijf scholen voor christelijk primair basisonderwijs met peuteropvang en buitenschoolse opvang, een locatie voor kleinschalige kinderopvang en een sport outdoor BSO. UN1EK onderwijs en opvang is op 1 augustus 2014 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Meervoud voor christelijk primair onderwijs en Stichting Kinderopvang Vlaardingen.

Onderwijslocatie CBS De Groene Hoek is gevestigd in Maassluis. De Groene Hoek is een moderne, open basisschool waar ieder kind van harte welkom is. Vind je het belangrijk dat jouw kind, vanuit een positief mensbeeld, leert dat het leven zinvol, kleurrijk en waardevol is? Dan vind je in deze school een passende omgeving. De uitgangspunten hier zijn respect voor jezelf en elkaar, een open en eerlijke houding, een goede zorgstructuur en opbrengstgericht werken. Opbrengstgericht werken vormt daarbij de basis van ons handelen; we observeren en meten wat jouw kind heeft geleerd, analyseren de resultaten en we plannen een vervolgaanbod van onderwijs en voeren deze uit. Onze leerkrachten maken vooraf groepsplannen waarin ze voor verschillende vakken de doelen uitwerken. Hierbij zetten ze ook per leerling de niveaus van de instructies uiteen. We zijn er namelijk van overtuigd dat doelen stellen, zicht hebben op leerresultaten en planmatig en resultaatgericht werken essentieel zijn om het potentieel van de kinderen volledig tot uiting te laten komen.

Solliciteer