Overzicht

ZML De Ark uit Middelharnis is met ingang van 1-3-2021 op zoek naar een (V)SO leerkracht.

Onze voorkeur gaat uit naar iemand die ervaring in het ZML onderwijs heeft of aantoonbare affiniteit met onze doelgroep. Ook leerkrachten uit het basisonderwijs nodigen wij van harte uit om te solliciteren. Wij zijn op zoek naar iemand die zowel in het
SO of VSO inzetbaar is (Speciaal Onderwijs leerlingen van 4 t/m 12 jaar en/of Voortgezet Speciaal Onderwijs leerlingen van 12 t/m 19 jaar). Binnen elke groep werk je samen met een onderwijsassistent en soms met zorgmedewerkers of stagiaires. Geef in de sollicitatiebrief
aan over welke relevante opleiding en werkervaring je beschikt en hoeveel dagen je kunt werken.

Wij zoeken een leerkracht die:
● bewust kiest voor een school met een protestants-christelijke identiteit
● in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid primair onderwijs
● voorspelbaar is in gedrag, houding en activiteitenaanbod
● structuur kan bieden
● zorg draagt voor een goede werksfeer in de groep

Sollicitatieinformatie

Inlichtingen:
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer P.G. Diepenhorst, telefoon De Ark (0187) 482947 of (06) 14410163, email p.diepenhorst@csgdewaard.nl. Voor meer informatie over de school, zie onze website: https://dearkmh.csgdewaard.nl

Sollicitatiebrieven:
Sollicitatiebrieven kunnen tot en met 24 januari 2021, per e-mail worden gericht aan pz@csgdewaard.nl ter attentie van dhr. P.G. Diepenhorst o.v.v. ‘sollicitatie ZML De Ark’.

Gesprekken:
De sollicitatiegesprekken zullen zo spoedig mogelijk daarna worden ingepland.

Over ZML De Ark

Christelijke Scholengroep De Waard heeft zestien scholen onder haar bestuur, waaronder veertien scholen voor basisonderwijs, één school voor SBO en één school voor ZML.
 
De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard.  Eén school bevindt zich in Middelharnis.
 
De scholen worden door 2800 leerlingen bezocht. Er werken 350 personeelsleden.
 
De leiding van CSG De Waard ligt bij het College van Bestuur, dat hierbij wordt ondersteund door het bovenschools managementteam en het bestuurskantoor.
 

Solliciteer