Overzicht

IKC De Eigen Wijs uit Wormer is met ingang van zo spoedig mogelijk op zoek naar een coach / vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Wat verwachten we van jou als vakleerkracht bewegingsonderwijs op De Eigen Wijs:

 • Je onderschrijft volledig onze missie en visie (www.deeigenwijs.nl ).
 • Je bent bevoegd leraar bewegingsonderwijs en bij voorkeur in het bezit van een ALO-diploma 
 • Je hebt een flexibele instelling, zowel binnen de organisatie als naar de kinderen toe.
 • Je bent creatief in de begeleiding van kinderen om ze optimaal te laten leren/bewegen; je eigen inbreng is een vereiste.
 • Je geeft kinderen het gevoel veilig bij jou te zijn, zodat ze in vol vertrouwen laten zien wie ze zijn.
 • Je beschikt over kennis van en inzicht in de leerdoelen van het bewegingsonderwijs.
 • Je hebt kennis van de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen in de leeftijd tussen 3 en 13 jaar, met in elk geval affiniteit met de midden- en bovenbouw.
 • Je bent leergierig en nieuwsgierig, bereid en in staat om jezelf te blijven ontwikkelen als professional in onze lerende organisatie. Voor jou is kennis delen vanzelfsprekend. 
 • Je bent in staat op je eigen gedrag te reflecteren, je kwetsbaarheid te laten zien en te bespreken, met als doel te leren en jezelf te blijven ontwikkelen als coach.
 • Je wilt en kunt een actieve rol vervullen in het uitwerken van het curriculum voor zover het jouw vakgebied raakt (bewegen is 1 van onze 5 pijlers), en werkt mee aan de verdere ontwikkeling en positionering van De Eigen Wijs.

Sollicitatieinformatie

 • Je sollicitatie stuur je via Meesterbaan
 • Voor vragen kun je contact opnemen met Jet Meelker, schoolleider/bestuurder van IKC De Eigen Wijs, 075 2073001, of mobiel 06 19756000

Over IKC De Eigen Wijs

Per 4 september 2017 is Integraal KindCentrum De Eigen Wijs gestart in Wormer. Onder het motto ´Je bent goed zoals je bent´, ondersteunen wij kinderen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten, zodat zij de toekomst kunnen uitvinden.
Wij gaan uit van gepersonaliseerd leren en geven ruimte aan de ontwikkeling van talenten. Wij sluiten aan bij het bioritme van kinderen en bewegen is een wezenlijk onderdeel van elke schooldag. Aandacht voor bioritme en bewegen draagt bij aan optimale sociale, fysieke en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
Wij werken vanuit stamgroepen en bieden instructie aan op het niveau en de manier die past bij ieder kind. In ons integraal kindcentrum worden leerkrachten en pedagogische medewerkers coaches genoemd.
Op De Eigen Wijs:
– gaan basisonderwijs en kinderopvang hand in hand
– is gepersonaliseerd leren het uitgangspunt
– is veel ruimte en aandacht voor ontwikkeling van talent
– volgt het schoolprogramma het bioritme van kinderen
– is beweging een voorwaarde voor een geslaagde schooldag, ook buiten de gymlessen

Solliciteer