Overzicht

Samenwerkingsverband Zuid Holland West uit Den Haag is met ingang van 01-03-2021 op zoek naar een Consulent schoolondersteuningsteam.

Kennis en vaardigheden

 • brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied van orthopedagogiek/orthodidactiek en het algemene terrein van de leerlingbegeleiding (in de breedste zin des woords);
 • kennis van de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs;
 • kennis van handelingsgericht werken;
 • kennis van de structuur van het voortgezet onderwijs;
 • vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen en het geven van handelingsgerichte adviezen;
 • vaardigheid in het begeleiden en coachen van leerlingen en docenten / teams;
 • vaardigheid in het adviseren van ouders/opvoeders, docenten/mentoren/coaches/het management en overige partners binnen passend onderwijs;
 • communicatief/servicegericht/vasthoudend/vertrouwen kunnen wekken;
 • positief ingesteld;
 • woonachtig in de regio Den Haag;
 • mobiel en flexibel;
 • kennis van de stadsproblematiek;
 • HBO+ / academisch werk- en denkniveau;
 • Master SEN is een pré;
 • minimaal 2 jaar aantoonbare en relevante werkervaring in het (voortgezet) onderwijs.

Sollicitatieinformatie

Geïnteresseerd?
Reageer uiterlijk 26 februari aanstaande door je motivatie en Curriculum Vitae achter te laten.
 
VOG
Een geldige VOG is nadrukkelijk vereist.

Over Samenwerkingsverband Zuid Holland West

De organisatie:
Het SZWVZHW is een stichting, waarvan het bestuur gevormd wordt door alle schoolbesturen Voortgezet Onderwijs in de regio.
Het SWV heeft als opdracht om Passend Onderwijs vorm te geven. Dat wil zeggen dat er voor elke
leerling, onafhankelijk van zijn of haar ondersteuningsbehoefte, een onderwijstraject beschikbaar is dat past bij zijn of haar capaciteiten.
Gezamenlijk geven de scholen van het SWV een antwoord op alle onderwijsondersteuningsvragen van de leerlingen. Alle besturen/scholen nemen daarbij hun verantwoordelijkheid.
 
Het bureau van het SWV telt ruim 30 medewerkers die scholen ondersteunen en daarnaast personeel, beheer, financiën en beleid onder hun hoede hebben.
Het FlexCollege, een bovenschoolse voorziening waar ruim 40 medewerkers aan verbonden zijn. De reboundvoorzieningen, waar 9 medewerkers werkzaam zijn, zijn ingericht om ondersteuning te bieden aan leerlingen met aanhoudende, lichte tot matige gedragsmoeilijkheden, welke niet in de school opgelost kunnen worden aan te pakken.
 

Solliciteer