Overzicht

Damiaanschool Kerckebosch uit Zeist is met ingang van 1-3-2021 op zoek naar een Directeur.

Wij zoeken een enthousiaste schoolleider die:

  • in staat is om samen met het team de onderwijsvisie te vertalen naar concreet uitvoerbare onderwijsverbeteringen.
  • het team vertrouwen en verantwoordelijkheid geeft.
  • talenten benut van de teamleden.
  • een positieve, professionele cultuur stimuleert waar samenwerken de norm is.
  • communiceert op een open en betrokken wijze en zichtbaar is voor kinderen, ouders, collega’s en sociale partners.
  • organisatorisch sterk is en daadkracht heeft.
  • in staat is om zowel financiële als bedrijfsmatige processen te leiden.
  • ervaring heeft als schoolleider en geregistreerd is in het schoolleidersregister.
  • een actieve bijdrage heeft in het directeurenoverleg van Het Sticht.

Sollicitatieinformatie

Meer informatie:

Inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij Marleen Remmers, lid van het College van Bestuur: 06-34171641. Salariëring is conform de cao-PO D12. Je kunt reageren tot 1 maart a.s. door middel van een CV en je motivatie te sturen naar
b.cantor@hetsticht.nl, t.a.v. Barbera Cantor. De gesprekken staan gepland voor 10 maart. (vanaf 15:00 uur), de tweede gespreksronde staat gepland voor 23 maart. (vanaf 15:00 uur). Een assessment kan onderdeel uitmaken
van de procedure.
 

Over Damiaanschool Kerckebosch

Katholieke basisschool De Damiaan Kerckebosch

Al vele jaren een begrip in Zeist. Op de Damiaanschool Kerckebosch zorgt een team van deskundige leerkrachten voor een gedifferentieerd onderwijsaanbod. Daarbij wordt nadrukkelijk tegemoet gekomen aan de individuele behoefte van de kinderen. Een degelijk zorgsyteem staat garant voor een continue begeleiding van de leerlingen.
De Damiaanschool Kerckebosch wil een school zijn waar een ieder zich thuisvoelt. Ouders en leerkrachten beseffen dat een wederzijdse kritische belangstelling hun kind ten goede komt.
De Damiaanschool Kerckebosch is een open katholieke school, dat wil zeggen dat wij openstaan voor iedereen die de christelijke waarden en normen respecteert en waardeert. Het team van leerkrachten wil de kinderen de kracht van hun eigen kunnen laten ervaren en hen stimuleren om op het juiste moment verantwoordelijkheid te nemen en te dragen.
De samenleving heeft behoefte aan kritische en democratische deelnemers waarbij gevoel en verstand in harmonie kunnen samenwerken. Hierin zit ook de opdracht voor de Damiaanschool: we zijn pas tevreden als de talenten van kinderen maximaal ontplooid kunnen worden.
De school staat in de wijk Kerckebosch. In onze schoolgids staat alle informatie die u verder nodig heeft om u te oriënteren op ons onderwijsaanbod. U kunt de website van de school bereiken via  www.damiaanschool.nl
Wilt u meer over onze school weten en actief in bedrijf zien, dan adviseren wij u een afspraak te maken met de schoolleiding. Dat kan telefonisch, maar ook via het mail-adres: info@damiaanschool.nl

Solliciteer