Overzicht

De Botteloef uit Amsterdam is met ingang van 1 augustus 2021 op zoek naar een Intern Begeleider.

Wat voor IB-er zoeken wij:

 • je bezit sterke, communicatieve vaardigheden;
 • je hebt relativeringsvermogen en humor;
 • je werkt graag samen, neemt je verantwoordelijkheid en toont initiatief;
 • je streeft naar continue ontwikkeling en hebt een onderzoekende houding;
 • je draagt actief bij aan een positief schoolklimaat dat onderlinge samenwerking bevordert en waarin persoonlijke ontwikkeling van teamleden wordt gestimuleerd;
 • je bent bekend met het werken volgens de HGW cyclus en opbrengstbewust werken;
 • je hebt een afgeronde PABO-opleiding;
 • je hebt een afgeronde IB-opleiding/Master SEN of bent bereid deze te volgen.

 
 

Sollicitatieinformatie

Wil je meer over onze school weten? Bel ons en kom langs!

De Botteloef
Contactpersoon: Marcia Hinojosa (schoolleider) 
Overslag 1
1034RR Amsterdam
020-6317184
www.botteloef.nl

 

Over De Botteloef

Hij staat er al sinds 1974: basisschool De Botteloef. Op een smalle groenstrook in het noordelijke deel van de Banne. Een school die zich sterk ontwikkelt en waar kinderen met plezier naar school gaan. Op De Botteloef gebeurt veel, maar de school is er op de eerste plaats voor goed onderwijs.

Goed onderwijs?
Kinderen willen leren en graag worden uitgedaagd. Aan De Botteloef de taak om hieraan tegemoet te komen en alle leerlingen een kans te geven zich breed te ontwikkelen. 
Verantwoord onderwijs vraagt om een visie op opvoeding, onderwijs en de ontwikkeling van kinderen. Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op eigen wijze. Het is de plicht van de school hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Leerlingen moeten op school presteren. Daarbij accepteert De Botteloef dat prestaties voor elke leerling verschillend zijn. Binnen de onderwijsstructuur van de school wordt dan ook rekening gehouden met de onderlinge verschillen en de talenten van leerlingen.

Op De Botteloef:

 • zijn leerkrachten belangrijker dan lesmethoden.
 • worden onderlinge verschillen tussen leerlingen geaccepteerd.
 • gelooft het onderwijsteam in ontwikkeling en talenten van kinderen.
 • denken directie en leerkrachten dat leren meer is dan alleen presteren.

Solliciteer