Overzicht

Stichting PCOHS uit Rotterdam is met ingang van op zoek naar een Directeur PO.

Ben jij de directeur die we zoeken?
Dan blijkt het volgende uit je cv en sollicitatieformulier:

 • je hebt ervaring als leidinggevende in het (primair) onderwijs
 • je hebt met externe partners/andere scholen samengewerkt
 • je hebt ervaring met bouwen aan een professionele cultuur
 • je hebt een managementopleiding afgerond of je bent bereid er een te volgen.

In gesprekken met jou wordt duidelijk dat je een goede bijdrage kunt leveren aan de christelijke identiteit van de school en dat je hoog scoort op de volgende criteria:

 • Persoonlijk leiderschap: je bent sterk in de persoonlijke relatie en alert op de schoolcultuur. Je zorgt voor verbinding en samenwerking op alle niveaus. Je handelt uit vertrouwen, stuurt aan op eigenaarschap en samenwerking. Je bent in staat taken en verantwoordelijkheden
  te delegeren.
 • Tactisch en strategisch inzicht: je hebt het schoolplan en het jaarplan evenals het strategisch beleidsplan van het bestuur helder voor ogen en weet deze (lange termijn) doelen te vertalen naar de praktijk en levend te houden. Op tactisch gebied ben je
  in staat om de consequenties van beleid te overzien en mee te nemen in je besluitvormingsprocessen. Je bent in staat om te gaan met verschillende belangen met behoud van de relatie. Je hebt oog en oor voor medezeggenschap.
 • Ontwikkelingsgerichtheid:door te sturen op de kwaliteit en effectiviteit van de organisatie en op deskundigheid en de inzetbaarheid van medewerkers, lever je een belangrijke bijdrage aan het borgen van onderwijskwaliteit en de verdere ontwikkeling van de
  organisatie. Je stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door te investeren in onderscheidend personeelsbeleid.
 • Communicatieve vaardigheden:je bent een sparringpartner voor de adjunct-directeur en de collega-directeuren. Je staat voor je opvattingen en ideeën. Je communiceert formeel en informeel op de juiste toon en het juiste tijdstip. Je communicatiestijl is uitnodigend
  en open.

Sollicitatieinformatie

Overweeg je om te solliciteren?
Deze procedure wordt begeleid door Ellen van den Tol van Parcours Partners.
Je kunt tot uiterlijk vrijdag 23 april 09:00 uur je sollicitatieformulier met cv indienen. Je kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier.

Belangrijk voor je agenda:
Onder voorbehoud van de geldende corona-maatregelen:
Voorrondegesprekken zijn gepland op woensdag 28 april. De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie vindt plaats op maandag 17 mei. De tweede ronde wordt gehouden op donderdag 20 mei.

Een referentieonderzoek en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

Over Stichting PCOHS

Stichting PCOHS ziet het als opdracht om in Rotterdam-Noord kwaliteit, actueel en attractief onderwijs te verzorgen. Onderwijs waarmee we bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen, zodat een belangrijke basis wordt gelegd om straks als volwassene op een verantwoorde manier in het leven te kunnen staan. De basisscholen van Stichting PCOHS werken vanuit de protestants-christelijke levensovertuiging. 

Solliciteer