Overzicht

De Kleine Prins uit Bilthoven is met ingang van Zo spoedig mogelijk op zoek naar een Invaller Flexpool.

Jij bent

 • daadkrachtig
 • zelfstandig
 • inventief
 • pro-actief
 • flexibel
 • toegankelijk
 • breed inzetbaar
 • prettig om mee samen te werken

Leraar

 • Lesbevoegdheid, PABO of relevante opleiding of opleiding tot Begeleider C
 • Werkervaring in primair of voortgezet onderwijs

Klassenassistent:

 • Opleiding tot klassenassisten of andere relevante opeiding
 • Werkervaring in primair of voortgezet onderwijs

Sollicitatieinformatie

Vragen | Neem contact op met
directeur Henriëtte Dijktra
flexpool@dekleineprins.nl
 
Solliciteren | Stuur je brief met cv naar
flexpool@dekleineprins.nl
o.v.v. ‘vacature Flexpool’

Over De Kleine Prins

De Kleine Prins is een stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen.
In totaal zitten er ruim 500 leerlingen op de scholen en zijn er binnen De Kleine Prins zo’n 315 werknemers werkzaam.
De locaties Utrecht en Hilversum zijn mytylscholen en de locatie Utrecht Noord is een school voor langdurig zieken.

Scholen en diensten:

 • De Kleine Prins Utrecht
 • College De Kleine Prins Utrecht
 • De Kleine Prins Utrecht Noord
 • De Kleine Prins Hilversum
 • College De Kleine Prins Hilversum
 • De Kleine Prins Expertisecentrum

Missie
De missie vormt het fundament onder het werk van onze organisatie. Hierin wordt aangegeven wat en op welke
wijze we invulling willen geven aan kwalitatief hoogstaand onderwijs.
Wij willen een grensverleggende, trendsettende, inspirerende kennisorganisatie zijn die haar aanbod flexibel heeft georganiseerd waardoor ouders/verzorgers en leerlingen met lichamelijke beperkingen, meervoudige beperkingen en langdurige ziekten – in de leeftijd van 4 tot 20 jaar – zich aangesproken voelen. Ook willen wij dat elke school en elke medewerker zich volledig richt
op het halen van een maximaal (leer)rendement voor ieder kind ongeacht zijn begaafdheid.
Wij doen dit op basis van vraagsturing waarbij de ouder als samenwerkingspartner ondersteund wordt door het aanbieden van een totaalpakket waarmee leerlingen uit onze doelgroep op hun toekomst worden voorbereid.
Wij werken hierbij samen met revalidatiecentra vanuit het principe “één kind – één plan” met een maximale participatie van ouders en een constante kritische blik op ons eigen handelen, waarbij wij tevens zorgen voor borging, verdieping en verspreiding van de aanwezige expertise op een planmatige wijze.
 

Solliciteer