Overzicht

Huibersschool uit Amsterdam is met ingang van 01-03-2021 op zoek naar een Leerkracht groep 4.

We zoeken iemand:

 • Met een afgerond of bijna afgeronde Pabo – opleiding (minimaal 140 studiepunten);
 • Met ervaring of affiniteit met taal en/of je bent bereid om Nt2-scholing te volgen;
 • Die communicatief en empathisch sterk is;
 • Die fouten durft te maken en experimenteert met als doel het beste te doen en daarvan te leren (onderzoekende houding);
 • Die zichzelf en de school blijft uitdagen en ontwikkelen;
 • Die geïnteresseerd is in daltononderwijs en/of daar al ervaring in heeft;
 • Die meedenkt en mee ontwikkelt met de directie, IB en het ontwikkelteam;
 • Die kritisch durft te zijn en daarmee constructief kan bijdragen;
 • Die kan samenwerken, presenteren voor het eigen team, collega’s aan durft te spreken, af en toe durft te sturen;
 • Die achter onze kernwaarden staat;
 • Die beschikt over HBO – werk- en denkniveau. HBO+ /WO werk-/denkniveau wordt op prijs gesteld

De Huibers is een daltonschool in oprichting (i.o.), wat betekent dat het team in het tweede jaar zit van de daltonimplementatie. Ons doel is om over twee jaar een gecertificeerde daltonschool te zijn.
Wij delen de kernwaarden samenwerken, zelfstandigheid, effectiviteit, keuzevrijheid en reflectie. Daarbij hebben wij als gezonde en vreedzame school aandacht voor leefstijl en welbevinden. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de veilige sfeer en sportief gedrag
en beweging. De brede talentontwikkeling is daar ook een belangrijk onderdeel van.

Ben jij een leerkracht die wil bijdragen aan kansengelijkheid? Wil jij bijdragen door te laten zien wat werkt? Wil je meedenken over ons onderwijs en meewerken aan de huidige en toekomstige ontwikkelingen? Laat van je horen! Per mail of telefonisch zijn we
bereikbaar.

Sollicitatieinformatie

Ben je geïnteresseerd en wil je aan de slag als leerkracht op De Huibersschool?
Neem dan meteen contact met ons op zodat we zo snel mogelijk kennis kunnen maken. We ontvangen graag jouw cv en korte motivatie via de solliciteerknop op de website! 
Contactpersonen:
Mevr. E. Scheermeijer (directeur) en Mevr. R. Ravensteijn (adjunct-directeur)
Jacob Geelstraat 48
1065 VT Amsterdam
020 – 615 26 97
huibers.directie@askoscholen.nl
 
Website:
www.huibersschool.nl
Facebook: Huiberschool
Instagram: de_huibersschool
 

Over Huibersschool

Waarom is de Huibersschool zo’n fijne school?

 • Het is een kleine school, het onderwijsteam kent ieder kind en elke ouder.
 • De Huibersschool is een katholieke school. Dit draagt bij aan respect voor elkaar en aandacht voor normen en waarden, ook voor die van andere religies en culturen.
 • Kinderen in Amsterdam groeien op in een multiculturele samenleving. De Huibersschool is daar een afspiegeling van. De school is zeer kleurrijk en biedt plaats aan iedereen.
 • Er is ruimschoots aandacht voor creatieve vakken. Tijdens verkenningsuren kunnen kinderen meedoen aan bijvoorbeeld: drama, darts, fotografie, macramé, tekenen, schilderen en kleien. Zo leren ze hun talenten kennen.
 • Schoolreisjes en schoolkamp hebben een sociale invulling. Denk aan sportieve activiteiten (softbaltoernooi), de bonte avond (elke groep presenteert een dans, lied of toneelstuk) en als hoogtepunt: een boer meehelpen bij het verzorgen van koeien en paarden.
 • De school wil maatschappelijke betrokkenheid tonen en op kinderen overbrengen. Daarom wordt aan diverse actuele acties meegedaan. Zo is er geld bijeen gebracht voor Stichting Novib en deed de school mee aan een speelgoedactie voor kinderen op Haïti die slachtoffer waren van een aardbeving.
 • Kinderen kunnen zich opgeven voor schoolvoetbal, straatvoetbal en de avondvierdaagse.
 • Het kerstdiner is uniek te noemen.
 • De school heeft twee fantastische vakleerkrachten voor muziek en gym.
 • De school richt zich op de toekomst; nieuwe media spelen daarom een belangrijke rol in het lesprogramma.
 • Er is aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn.
 • De school kenmerkt zich door rust, regelmaat en resultaat.
 • Op de Bisschop Huibersschool leren kinderen rekening te houden met elkaar, vriendelijk met elkaar om te gaan, belangstelling te tonen voor anderen en samen problemen op te lossen. Naast deze sociale vaardigheden wordt hen op leergebied zoveel mogelijk bijgebracht, zodat zij na acht jaar volop kans hebben op succes in het voortgezet onderwijs.

Solliciteer