Overzicht

Onderwijsgroep Amstelland uit Amstelveen is met ingang van 1-6-2021 op zoek naar een Directeur PO.

Wie zoeken wij?
Samen met het team wordt van de directeur verwacht dat je vanuit de ingezette visie en het schoolplan een onderwijsinhoudelijke vervolgkoers uitzet. Die mag ambitieus zijn. Het team is er klaar voor! Om deze te realiseren geef je leiding vanuit vertrouwen en
legt de verantwoordelijkheid op de juiste plaats. Binnen het managementteam werk je samen met de intern begeleiders en de adjunct-directeuren. Het team is goed in staat zelfstandig te werken en wil ook stappen zetten naar de toekomst toe. Je stuurt en begeleidt
daarin het team. Je stelt de prioriteiten en schetst de kaders. Je werkt vanuit de kracht en professionaliteit van het team en weet ieders talenten in te zetten en stelt hen ook in staat deze verder te ontwikkelen. Hierbij heb je ook oog voor de veranderende
begeleidingsbehoeften van leerlingen en de internationalisering van de school en haar omgeving. Je geeft en neemt verantwoordelijkheid en spreekt mensen ook hierop aan. Je betrekt ouders, de stichting, de gemeente en andere partners rondom de school. Je inspireert,
implementeert, maakt af en borgt. Als directeur leid je de school optimistisch en realistisch binnen het beleid van de school en de onderwijsgroep en ben je in staat het klimaat waarin medewerkers zich gehoord, gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen
te behouden en verder uit te werken. Met je open houding en heldere positieve communicatie stel je het team nog beter in staat om samen met jou de school te dragen en vooruit te brengen. Voor de komende jaren zijn, naast de internationalisering, belangrijke
thema’s waar aan gewerkt moet worden; verdere digitalisering van het onderwijs, duurzaamheid en burgerschap. Dit geldt op het gebied van visie, maar ook onderwijsinhoudelijk.
Naast werkzaamheden als directeur van de Roelof Venema School wordt er ook inzet voor bovenschoolse projecten en thema’s van je verwacht.
 

Sollicitatieinformatie

 
Je motivatiebrief en curriculum vitae kun je versturen naar Carolien Roodenburg, HR adviseur via
c.roodenburg@ogamstelland.nl. Wil je eerst meer informatie dan kun je contact opnemen met Carolien via 06 – 16 27 52 01. Meer informatie over onze onderwijsgroep vind je via
www.onderwijsgroepamstelland.nl of over de school via
www.roelofvenemaschool.nl  
 
De eerste gesprekken staan in principe gepland in week 10. We zien uw reactie dan ook graag uiterlijk 1 maart a.s. tegemoet. Eventuele tweede gesprekken volgen een week later. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet . Bij gelijke geschiktheid geniet een interne kandidaat de voorkeur
 
 

Over Onderwijsgroep Amstelland

Onze onderwijsgroep bestaat uit elf sterke scholen voor bijzonder onderwijs in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel.  De scholen hebben elk hun eigen karakter, maar delen dezelfde kernwaarden: Vertrouwen, Verbondenheid, Ontmoeten, Gedrevenheid en Aandacht. We hebben oog voor iedere leerling en willen de leerling méér brengen dan kennis alleen. Dat is voor ons: onderwijs met een hart. Deel jij deze visie? Dan maken we graag kennis!

Solliciteer