Overzicht

Interconfessionele Scholengroep Westland uit Naaldwijk is met ingang van 06-05-2021 op zoek naar een docent Aardrijkskunde/geschiedenis/maatschappijleer 2e graad.

Profiel
Docent aardrijkskunde/geschiedenis/maatschappijleer 2e graad bevoegd 

Kwaliteiten en vaardigheden
Docenten in het voortgezet montessorionderwijs willen meer met hun leerlingen bereiken dan alleen het behalen van het einddiploma. Zij willen, naast het verzorgen van een toekomstgericht en samenhangend didactisch repertoire, hun leerlingen begeleiden bij het
ontwikkelen van hun persoonlijkheid, waaronder brede doelen als zelfstandigheid, creativiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid vallen. 

Om deze brede doelen te kunnen verwezenlijken dient de docent: 
• een pedagogisch klimaat te creëren, waarin leerlingen elkaar vertrouwen en respecteren. Vanuit dat vertrouwen krijgen leerlingen de vrijheid om te leren verantwoordelijkheid te dragen binnen duidelijke, door de docent bewaakte kaders. Dit vraagt om betrouwbaarheid
en vertrouwelijkheid. De docent is pedagoog, didacticus en coach tegelijk. Hij vertelt niet wat je moet zien, maar wel waar je kunt kijken. 
• een aantrekkelijke voorbereide omgeving te ontwerpen, die dient als uitdagende leerbron voor leerlingen, waarbij verschillen in leerbehoeftes zoveel mogelijk worden gehonoreerd. 
• voortdurende gericht te zijn op interactie en de vorming van sociale vaardigheden. Dit vraagt om een open houding en een sterk ontwikkeld empathisch vermogen. 
• een sterk ontwikkeld omgevingsbewustzijn te hebben. Dit kan getypeerd kan worden als maatschappelijke nieuwsgierigheid en voelbare betrokkenheid bij de wereld en haar bewoners. 
• zichtbaar in sociaal leren met leerlingen en collega’s te zijn, door samen te leren en te werken aan gemeenschappelijke doelen en daar waar mogelijk het eigenaarschap van leren bij de leerlingen zelf neer te leggen. Dit vraagt van docenten een diep vertrouwen
in leerlingen en een op groei gerichte mindset. 
• over creatief vermogen te beschikken of dit te ontwikkelen, om antwoorden op nieuwe vragen of oplossingen voor problemen te verzinnen. 
• te beschikken over een hoge mate van zelfreflectie en observerend vermogen. De docent is daarin een voorbeeld voor zijn/haar leerlingen. 
• thuis te zijn in, of door scholing thuis te raken in de montessoritheorie en -praktijk. 
• sterke didactische vaardigheden te hebben, die de 5 niveaus van differentiatie en diverse manieren van evaluatie mogelijk maken. 

 

Sollicitatieinformatie

Over Interconfessionele Scholengroep Westland

ISW is een interconfessionele scholengroep. Onze school biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus op zeven locaties in Naaldwijk, 's-Gravenzande, Monster en Poeldijk. Elk met een eigen karakter, altijd dichtbij. Ondanks de verschillen in onderwijsniveau en sfeer hebben onze locaties veel gemeen. Wij bieden de leerlingen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen, binnen duidelijke grenzen. Wij zorgen voor een vriendelijke, vertrouwde omgeving, waarin alle leerlingen zich van harte welkom voelen.

Solliciteer