Overzicht

Valuascollege uit Venlo is met ingang van eind januari 2021 op zoek naar een Docent HBR.

Onze voorkeur gaat uit naar een bevoegd docent HBR, maar anderen met een relevante opleiding worden eveneens van harte uitgenodigd te reageren. Ervaring en affiniteit met de doelgroep VMBO bovenbouw, strekken tot aanbeveling, tevens heb je ervaring met
het voorbereiden en afnemen van de beroepsgerichte examens.

Sollicitatieinformatie

Informatie
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw Andrea Paquay-Vroemen, teamleider VMBO bovenbouw Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg via telefoonnummer 077-3590411 of via e-mail:
avroemen@ogvo.nl, bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag.

Een digitale persoonlijkheidstest kan deel uitmaken van het selectietraject.

Algemeen
De sollicitatiegegevens kunnen kenbaar worden gemaakt via de knop ‘solliciteren’ onder aan de pagina.
De sluitingsdatum van de vacature is  5 december 2020.
De sollicitatiegesprekken zullen in week 50 en 51 plaats vinden.
Sollicitaties die via e-mail of per post binnenkomen, nemen wij niet in behandeling.

Over Valuascollege

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken verzorgt voortgezet onderwijs op maat voor leerlingen in de regio Venlo. De Onderwijsgemeenschap is een samenwerkingsstichting, opgebouwd uit drie gelijkwaardige campussen: het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege.

Valuascollege
Het Valuascollege telt 2400 leerlingen en is een moderne, levendige campus gelegen in het centrum van Venlo, met euregionale uitstraling en uitstekend imago, waarbij in een kleinschalige onderwijs- en teamorganisatie wordt gewerkt. Centraal uitgangspunt voor de school is het motto “Valuascollege méér dan een school! “ waarbij het leren, werken en het onderwijs vorm krijgt vanuit een drietal kernwaarden: “passie, er toe doen en ontmoeten”. Wij willen leerlingen en onze medewerkers laten ervaren dat “leren loont, passie prikkelt, autonomie uitdaagt en talent telt”. Vanzelfsprekend heeft dit gevolgen voor de inrichting van onze organisatie, ons personeel, leiderschap en huisvesting. Momenteel werken wij aan een verdere concretisering van dit concept met het oog op toekomstig onderwijs. Daarnaast zijn kwaliteit (opbrengstgericht werken), doorlopende leer- en zorglijnen, samenhang, maatwerk en samenwerking sleutelbegrippen. Enkele concrete speerpunten zijn TTO-Duits, versterkte leerlijnen moderne vreemde talen (ELOS), vooropleiding conservatorium, vooropleiding dans en de opleiding horeca, toerisme en voeding.
 

Solliciteer