Overzicht

Adriaan Roland Holstschool uit Bergen NH is met ingang van 1-8-2021 op zoek naar een Docent Natuurkunde 1e graads.

Eerstegraads bevoegd docent Natuurkunde die ook 2e graads lessen Scheikunde kan geven.

Sollicitatieinformatie

Meer informatie? Mail naar
p.schmidt@arh.nl

Mail uw motivatie en cv naar s.penning@arh.nl

Over Adriaan Roland Holstschool

Als school willen wij leerlingen van 12 tot 19 jaar naar hun volwassenheid begeleiden. Ons streven is dat ze als vrij denkende en zich vrij voelende mensen hun leven vormgeven. Op basis van hun eigen idealen. Om dit te realiseren bieden we de scholing die ze nodig hebben om een passend diploma te behalen, terwijl we daarnaast zorgen voor veel sociale bagage en een gezond oordeelsvermogen.
We willen dat de leerling na afloop terugkijkt op een gelukkige schooltijd waarin hij of zij alle ruimte heeft gekregen (én benut) om zich te ontwikkelen.
Het ideaal is: de leerling verlaat de vrije school met een passend diploma, met veel sociale bagage en een gezond oordeelsvermogen. Daarbij heeft de leerling een gelukkige schooltijd gehad waarin hij gestimuleerd is zijn talenten optimaal te ontplooien. De school heeft aandacht gehad voor de innerlijke ontwikkeling van de leerling. Het gaat daarbij om hoofd, hart en handen.

Solliciteer