Overzicht

Orion College Drostenburg uit Amsterdam is met ingang van 01-04-2021 of zoveel eerder als mogelijk op zoek naar een Docent Nederlands VSO 1e graads.

– Eerstegraads bevoegd (of bekwaam) Nederlands
– flexibel
– kunnen differentiëren
– affiniteit met de doelgroep
– kennis van autisme is gewenst
– teamspeler
– overzicht kunnen houden
– contactueel vaardig meer leerlingen en ouders

Sollicitatieinformatie

Stuur een mail met een motivatiebrief en CV naar Erik Scheerder, directeur Orion College Drostenburg. Zijn mailadres is
e.scheerder@orion.nl

Over Orion College Drostenburg

Voor wie
Langdurig zieke leerlingen
Het doel van Orion College Drostenburg is om alle leerlingen het onderwijs te bieden dat voor hen het beste is. Daarbij sluiten we aan bij het ontwikkelingsperspectief van de leerling.
Het motto daarbij is: 'Speciaal waar nodig, gewoon als het kan’.

Voor langdurig zieke leerlingen kan een schooldag erg belastend zijn. Met als gevolg een hoog verzuim en daardoor misschien achterstand in de lesstof. Op onze locaties is verpleegkundige zorg aanwezig om langdurig zieke leerlingen ondersteuning te bieden. De verpleegkundige kan bijvoorbeeld helpen bij het instellen van diabetes of de belastbaarheid van een leerling in kaart brengen. Doordat een leerling zo goed in de gaten wordt gehouden, gaat de ziekte niet ten koste van de schoolresultaten. 

Lichamelijk gehandicapte leerlingen
Lichamelijk gehandicapte leerlingen zijn beperkt in hun motorische vaardigheden. Daarnaast is er vaak sprake van een wisselend energieniveau. Dat vraagt soms aanpassingen aan bijvoorbeeld het gebouw, het lesmateriaal of het rooster. Door dergelijke aanpassingen worden de belemmeringen voor het onderwijs zoveel mogelijk weggenomen. We werken intensief samen met Reade waardoor revalidatietherapie op school mogelijk is. 

Leerlingen met internaliserende gedragsproblemen
In bepaalde gevallen kan ook een leerling met internaliserende gedragsproblemen of psychiatrische problematiek bij ons terecht. Internaliserend wil zeggen dat het gedrag niet op anderen gericht is. Dit kunnen bijvoorbeeld leerlingen zijn met een stoornis in het autistisch spectrum of met extreme angstklachten. 

Solliciteer