Overzicht

Jordan-Montessori Lyceum Utrecht uit Zeist is met ingang van schooljaar 21-22 op zoek naar een Docent Nederlands 2e graad.

Wij zoeken een collega die zich kan vinden in de opvatting van het Voortgezet Montessori Onderwijs.

Sollicitatieinformatie

Over Jordan-Montessori Lyceum Utrecht

Het Jordan-Montessori Lyceum Utrecht is een scholengemeenschap voor havo en vwo met ongeveer 900 leerlingen.

In veel opzichten is onze school een ‘gewone’ middelbare school. We onderwijzen de gebruikelijke schoolvakken waarvan het programma in grote lijnen hetzelfde is als dat op andere scholen voor voortgezet onderwijs. Ook bij ons zijn leerlingen gegroepeerd in jaarklassen. In de onderbouw blijven havo- en vwo-leerlingen drie jaar bij elkaar (behalve de vwo+-klas), daarna gaan ze verder in de havo- en vwo-bovenbouw. De schoolcarrière wordt afgesloten met een officieel examen.

Maar op onze school willen we meer dan opleiden voor een diploma havo of vwo. Onderwijs is in onze visie een onderdeel van de opvoeding. Dat betekent dat we bijzondere aandacht willen geven aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij gaan we uit van de ideeën van Maria Montessori. We proberen ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele leerling met zijn eigen mogelijkheden, omstandigheden, interesses en werktempo. We vinden het belangrijk dat een leerling op school leert zelfstandig te worden en eigen verantwoordelijkheid te dragen. We willen dat bereiken door leerlingen een zekere mate van vrijheid te geven, waarbinnen zij eigen keuzes kunnen maken. Op onze school bestaat het onderwijs niet alleen uit klassikale instructie maar ligt er door de mogelijkheid om in eigen tempo te werken veel nadruk op zelfwerkzaamheid door leerlingen.

Grote waarde hechten we aan een ontspannen leef- en werkklimaat, waarin de verstandhouding tussen docent en leerling wordt bepaald door wederzijds respect en tolerantie.

 

Solliciteer