Overzicht

Flevoparkschool uit Amsterdam is met ingang van 01-08-2021 op zoek naar een Groepsleerkracht.

Wij vragen/ wat breng je mee?
 
Een collega die zich inleeft in kinderen, ze weet te inspireren om zo hun ideeën vorm te geven;

  • Een collega die naar kinderen kan luisteren, ze uitdaagt en het spelend, ontdekkend en onderzoekend leren stimuleert;
  • Een leerkracht die in staat is een positief pedagogisch leerklimaat neer te zetten en te onderhouden in de groep;
  • NT2 ervaring is een pré;
  • Kennis en ervaring met kleutermethodiek als Piramide is een pré;
  • Een teamplayer met een open, flexibele en lerende houding;
  • Een collega die positief is ingesteld en denkt vanuit kansen;
  • Een collega die een actieve bijdrage kan leveren aan de teamontwikkeling in de onderbouw;
  • Een professional die goed kan communiceren met ouders, kinderen en collega’s.

Sollicitatieinformatie

Voor meer informatie over onze school en deze vacature kan je contact opnemen met Alwin van Halm, directeur Flevoparkschool
directie@flevoparkschool.nl. Telefonisch informatie inwinnen is ook mogelijk via 020-6942591 bij Alwin van Halm of Orpha Nunes (coördinator onderbouw).

Wij ontvangen graag jouw motivatiebrief en cv uiterlijk 21 maart 2021. Je kunt jouw brief mailen naar Alwin van Halm (directeur).
 

Over Flevoparkschool

De Flevoparkschool staat voor: ondernemend, professioneel, Amsterdam en samen
sterk. Ondernemend: onderwijs dat gericht is op de toekomst, op zoek naar innovatieve
manieren van leren. Professioneel: we leren van en met elkaar.

Amsterdam waar we trots op zijn, als gemeenschappelijk, verbindend element, als
cohesie tussen iedereen die deel uitmaakt van de (Flevoparkschool) gemeenschap.
Samen sterk: samen doen, participatie en emancipatie van mensen met
verschillende culturele achtergronden.

Visie
Alle leerlingen moeten optimaal profiteren van het onderwijs. Dat vraagt om een
gedegen aanpak van het onderwijs, waarbij in kaart wordt gebracht wat een kind aan
kan. De school heeft hoge verwachtingen van zichzelf en van de leerlingen. Daarbij wordt
een beroep gedaan op talenten die iedereen bezit. Talenten worden herkend en zo
optimaal mogelijk ontwikkeld. Persoonlijkheidsvorming, zoals het ontwikkelen van
doorzettingsvermogen, de zelfstandigheid, sociale omgang en creativiteit, krijgt veel
aandacht. Dit allemaal vanuit de gedachte dat elk kind uniek is en van nature
nieuwsgierig en leergierig.

Individuele talentontwikkeling krijgt specifieke aandacht. Ook voor leerlingen die
meer aankunnen, is een passend aanbod. We hebben plusklassen voor de
leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 en voor de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.
Excellente leerlingen gaan één dag per week naar de Day a week school. Daar
krijgen ze verdere verdieping, verbreding en verrijking van de leerstof.

Voor leerlingen die extra hulp en begeleiding nodig hebben, hebben we extra
leerkrachten die de leerlingen in of buiten de groep helpen. De groepen zijn over het
algemeen klein (variërend van ongeveer 15 tot 25 kinderen) en er zijn extra handen
in de klas om de leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden.

Voor de leerlingen van de groepen 6 en 7 bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan
de vakantietaalschool. Op elke vrijdagmiddag en in de vakanties krijgen deze
kinderen extra lessen taal en dergelijke aangeboden. Voor de ouders zijn hier geen
kosten aan verbonden.

Op de Flevoparkschool heerst een open, toegankelijke, veilige, prettige en goede
sfeer voor ouders, kinderen en personeelsleden. De school werkt nauw samen met
de ouders. Duidelijkheid over wat wel en niet kan, elkaar daar op aanspreken en samen
activiteiten ondernemen dragen daar aan bij.

Solliciteer