Overzicht

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek uit Alphen aan den Rijn is met ingang van 1 mei 2021 of zo spoedig mogelijk daarna op zoek naar een Onderwijsspecialist.

Sollicitatieinformatie

Praktische informatie en procedure
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Caroline Voets (onderwijsspecialist) -06 48464440 of met Marko Hermeler (directeur-bestuurder a.i.) -06 42332772.
 
Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u voor 15 maart 2021 mailen naar info@swvrijnstreek.nl
t.a.v. de heer M.A. Hermeler.
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 22 maart 2021.
 

Over Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek

Het SWV Rijnstreek is één van de regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en omvat de gemeenten Alphen aan den Rijn (uitgezonderd Boskoop), Nieuwkoop en Kaag en Braassem Oost. 

Missie
We zien het als onze maatschappelijke opdracht om in samenwerking met ouders en ketenpartners (gemeenten, jeugdhulp) een maximale ontwikkeling van onze leerlingen te realiseren. Daartoe bieden we een passend onderwijsaanbod, waardoor alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken.

Visie
Scholen, besturen en samenwerkingsverband dragen er zorg voor dat leerlingen in hun scholen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Zoveel mogelijk in het regulier onderwijs en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs. De ambitie is om de ruimte en mogelijkheden voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in het regulier onderwijs te vergroten.
Binnen het samenwerkingsverband is sprake van een dekkend netwerk aan expertise voor de basisscholen. Expertise die niet in de eigen organisatie beschikbaar is, halen we erbij. Ook is er sprake van een dekkend netwerk aan onderwijsvoorzieningen; zo niet in Rijnstreek zelf, dan wel daarbuiten.

Solliciteer