Overzicht

Haarlemse Montessorischool uit Haarlem is met ingang van 1-8-2021, eerder beginnen is mogelijk. op zoek naar een Groepsleerkracht bovenbouw.

Afgeronde PABO-opleiding
Montessori diploma is gewenst of de bereidheid dit diploma te behalen.

Sollicitatieinformatie

De procedure
U kunt uw sollicitatie en CV sturen aan directie@dhms.nl t.a.v. Armand van den Eeckhout, directeur van de Haarlemse Montessorischool.
Voor meer informatie kunt u ook bellen op 023-5281624. 

Inschaling volgens de CAO-PO in een LA functie.

Over Haarlemse Montessorischool

Basisschool de Haarlemse Montessorischool (HMS) heeft een algemeen bijzondere grondslag en is een zogeheten eenpitter.
De HMS is gehuisvest in twee monumentale panden met grote lokalen en extra ruimtes voor kunstzinnige en lichamelijke vorming en een grote mediatheek. De school is gelegen in de mooie, groene en rustige omgeving van Haarlem Zuid, grenzend aan De Haarlemmer Hout.

De school telt 300 leerlingen, verdeeld over 11 groepen. Wij streven ernaar het beste uit elk kind naar boven te halen, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke behoeften en mogelijkheden van elk kind, vanuit de montessoripedagogiek en -didaktiek, met een open blik voor nieuwe onderwijsontwikkelingen.

De leerkrachten zijn zeer betrokken en professioneel, de sfeer is saamhorig en enthousiast. Het team telt ook twee intern begeleiders, leraarondersteuners, vakleerkrachten, een conciërge en een schoolmanagementassistente. Ouders zijn actief betrokken bij de school en werken enthousiast mee aan activiteiten in en rond de school.

Solliciteer