Overzicht

De School uit Zandvoort is met ingang van op zoek naar een Helpende hand.

Minimale beschikbaarheid van 3 dag(delen) per week is gewenst. De medewerkers van De School werken op rooster dat iedere 10 weken (na het opgeven van roosterwensen) wordt gemaakt en verstuurd.

Pedagogische ervaring is vereist, evenals een minimum opleidingsniveau van onderwijsassistent of pedagogisch medewerker.
Zie voor de lijst https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/kwalificatie-eis_pedagogisch_medewerker.pdf

Sollicitatieinformatie

Vanwege de extra maatregelen betreffende Covid-19 zullen wij bij gewekte interesse via Teams een kennismakingsgesprek voeren.
Indien dit vanuit beide kanten positief wordt ervaren, kan er een meedraaidag worden gepland, met inachtneming van de bekende maatregelen. De meedraaidag wordt nabesproken tijdens een zogeheten teamkring. Hier wordt ook besloten wel of niet tot diensverband
over te gaan. 

Over De School

De School in Zandvoort verzorgt gewoon basisonderwijs en méér op een ongewone manier, namelijk ‘op maat’. En dat voeren we ver door, dus ook in de hoeveelheid onderwijstijd.

‘Op maat’ doen wij door de combinatie van deze drie pijlers:
– jaarrond open
– mee-ontwerpen en mee-beslissen
– thematisch onderwijs

Wij zijn in 2008 gestart als eerste school met flexibele en ruime schooltijden. Kunnen variëren in tijd is logisch om onderwijs op maat te kunnen maken. In die ruime tijden organiseren we zeer gevarieerd onderwijs rond aantrekkelijke thema’s. Op wat en hoe we het onderwijs organiseren kunnen leerlingen, hun ouders en leerkrachten invloed hebben.

Solliciteer