Overzicht

De Springplank uit Harderwijk is met ingang van 01-02-2021 op zoek naar een Onderwijsassistent.

Wij zoeken een onderwijsassistent die:

  • op aanwijzing van de leraar, individuele leerlingen en groepjes leerlingen kan begeleiden in de groepen 3,4 en 5.
  • de leraar kan ondersteunen bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken;
  • een praktische/organisatorische bijdrage kan leveren aan het klassenmanagement;
  • een goede relatie met de kinderen en ouders de belangrijkste voorwaarde vindt voor werken met kinderen;
  • flexibel inzetbaar is in verschillende onderbouwgroepen;
  • goed kan samenwerken met collega’s;
  • alle ochtenden beschikbaar is;
  • in bezit is van diploma onderwijsassistent.

 

Sollicitatieinformatie

Uw reactie, voorzien van CV, kunt u tot uiterlijk 22 januari 2021
via e-mail zenden aan Bianca de Zoete en Annemieke van der Krift. Ons mailadres is:  directie
@sbospringplank.nl

In de week van 25 januari zullen we de eerste gesprekken proberen te plannen.

 

Over De Springplank

Op De Springplank maak je de mooiste sprongen! Met behulp van een springplank kun je vaak veel verder en hoger komen dan je denkt. Wij willen kinderen op school leren zelf de sprong te maken naar hun plek in de maatschappij door hen het zetje te geven dat daarvoor nodig is.

Op de Springplank werken wij vooral aan de schoolse basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen. Maar versterking van het zelfbeeld en ontwikkeling van sociale vaardigheden vinden wij even belangrijk.

Opvoeden gebeurt in het gezin. De school wil met het onderwijs daar zo goed mogelijk op aansluiten. Uitgangspunt is daarbij het welbevinden en welzijn van ieder kind. Onderwijs aan zorgkinderen vraagt van de leerkracht veel kennis van de didactiek en de pedagogiek. Belangrijke eigenschappen van onze leraren zijn dan ook vriendelijkheid en begrip, duidelijkheid en geduld.

 

Solliciteer