Overzicht

De Sonnewijser uit Oss is met ingang van 1 augustus 2021 op zoek naar een Groepsleerkracht.

Als leerkracht op de Sonnewijser ben je verantwoordelijk voor een klas en verzorg je in deze klas de theorielessen. Daarnaast heb je een aantal mentortaken en ben je verantwoordelijk voor het volgen, monitoren en vastleggen van de ontwikkeling van jouw
leerlingen. Klassengrootte is 12-14 leerlingen, heterogene groepen betreft leerniveau, homogene groepen betreft leerjaar. Op locatie Unit Vervolgonderwijs Oss bieden we volgend schooljaar vmbo basis, kader en theoretische leerweg leerjaar 1 t/m 4 en havo leerjaar
1 t/m 5.  
 
Meer informatie kunt u vinden op www.sonnewijser.nl .
 

Sollicitatieinformatie

Informatie over deze vacatures kunt u opvragen bij Judith de Groot, locatiecoördinator
telnr. 0412 – 626300
De sollicitatieprocedure loopt tot en met 31 mei 2021.
 
Sollicitatiebrief, samen met CV, mailen naar Judith de Groot:   j.degroot@sonnewijser.nl    
 
Een meeloopdag en/of referentieonderzoek kunnen onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 
 

Over De Sonnewijser

De Sterrenkijker is een school voor speciaal onderwijs, De Sonnewijser is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Samen geven wij onderwijs aan leerlingen met psychosociale problemen die zich vaak vertalen in (ernstige) gedragsproblemen. De Sterrenkijker en De Sonnewijser zijn één school, maar werken als twee zelfstandige scholen, ieder met een eigen directie.

De Sterrenkijker geeft op de locatie in Oss en op de locatie in Uden onderwijs aan leerlingen van 6 tot en met 13 jaar. De Sonnewijser geeft op de locaties in Oss en op de locatie in Tiel onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 20 jaar. Eén van de locaties in Oss is voor leerlingen met het uitstroomperspectief arbeid. De andere twee locaties zijn voor leerlingen met het uitstroomperspectief vervolgonderwijs.

De Sterrenkijker en De Sonnewijser zijn scholen voor neutraal bijzonder onderwijs. Neutraal bijzondere scholen vinden dat alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen gelijkwaardig zijn. Bijzondere scholen worden bestuurd door een vereniging of stichting. Ons bestuur is Stichting Oosterwijs. 
 

Solliciteer