Overzicht

De Waterlelie uit Cruquius is met ingang van zo spoedig mogelijk op zoek naar een GROEPSLEERKRACHT FLEXIBEL SO EN VSO (MINIMAAL 0,6 wtf.

  • theoretische en praktische orthopedagogische en orthodidactische kennis en vaardigheden;
  • kennis en vaardig in opbrengst-, handelings- en oplossingsgericht werken;
  • inzicht in de taak, organisatie, doelenkaarten met de daarin beschreven doorgaande pedagogischeen didactische leerlijnen en de in de kijkwijzer beschreven werkwijze van De Waterlelie;
  • inzicht in de (V)SO kwaliteit agenda’s, de zorg- en hulpverleningsstructuur, de onderwijscyclus en handelingskalender ten behoeve van het speciaal onderwijs voor leerlingen met functiebeperkingen;
  • vaardigheden en kennis op het gebied van informatietechnologie en het werken met het LVS;
  • vaardigheid in het motiveren van leerlingen;
  • communicatieve vaardigheden; • inlevingsvermogen en sociale vaardigheden;
  • vaardigheid in het opzetten van OPP’s en periodeplannen, lesplannen, behandelingsplannen;
  • vaardig in het ondersteunen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen;
  • vaardig in het samenwerken met andere disciplines.

Sollicitatieinformatie

Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je mailen naar Jan-Paul Bourguignon, HR adviseur jp.bourguignon@dewaterlelie.net.

Over De Waterlelie

De Waterlelie is dé school voor speciaal onderwijs in het centrum van de Randstad (tussen Haarlem en Hoofdorp). Ons onderwijs is voor leerlingen van 4 – 18 jaar die meer ondersteuning nodig hebben om tot bloei te komen. Bij de Waterlelie staat een brede ontwikkelingsstimulering ten behoeve van de zelfredzaamheid en de leerontwikkeling centraal. Leerlingen met epilepsie, een neurologische aandoening, een chronische ziekte, een lichamelijke beperking (LG) en zeer moeilijk lerende leerlingen zijn welkom bij ons. Ook kan er sprake zijn van een een combinatie van verschillende beperkingen. Wij zien en kennen de mogelijkheden.

Solliciteer