Overzicht

Sbo de Kristal uit Maarssen is met ingang van 01-08-2021 op zoek naar een leerkracht groep 6.

Jouw profiel  
✓ Affiniteit met het speciaal (basis)onderwijs is een must  
✓ Je kunt een pedagogisch en didactisch klimaat neerzetten waarin leerlingen zich veilig voelen, positief benaderd worden en succeservaringen kunnen opdoen. Je biedt duidelijkheid en structuur en handelt daarin consequent.  
✓ Je zorgt dat kinderen zich gezien, gehoord en begrepen voelen en je helpt ze te reflecteren op hun gedrag.  
✓ Je ziet de kwetsbaarheid van kinderen achter de gedragsproblematiek en kunt hier adequaat op reageren.  
✓ Je staat stevig in je schoenen en beschikt over een gezonde dosis geduld, humor, relativeringsvermogen en flexibiliteit.  
✓ Je bent in staat met ouders een gelijkwaardige relatie te onderhouden.  
✓ Afgeronde Pabo en master  
 
Binnen onze stichting is het mogelijk om bij Fontys je master te behalen. Hiervoor bieden we mooie faciliteiten.  
 
Op de Kristal werken we met een leerstofjaarklassensysteem. Binnen de jaarklas werken we met arrangementen op grond van leerroutes. De leerkracht maakt hiervoor een vertaalslag van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften naar de praktijk in de klas. De commissie
van begeleiding is hierin ondersteunend.  

We werken met nieuwe lesmethodes en doen dat op een hybride manier: leerboek/ werkschrift én Chromebook. We zien een methode als een leidraad waarbij we leerkrachten uitdagen en de ruimte geven hierin bewuste keuzes te maken. 

Sollicitatieinformatie

Wil je meer weten over deze vacature of wil je een keer langskomen om de sfeer op onze school te proeven? Bel dan met Beppie Vendrik, 06 40615329

Je sollicitatie (motivatie en cv) mail je naar: directie.dekristal@gewoonspeciaal. com.

Doe dit voor 9 mei 2021. Zo spoedig mogelijk daarna houden wij de selectiegesprekken.

Over Sbo de Kristal

De Kristal is een school voor speciaal basisonderwijs in Maarssen. We zijn een school voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren of bijv. op sociaal-emotioneel gebied. Daarom werken we in kleine groepen, met een veilig pedagogisch klimaat en veel structuur. De Kristal maakt deel uit van de Stichting Gewoon Speciaal.
 

Solliciteer