Overzicht

St. Nicolaaslyceum uit Amsterdam is met ingang van 23-8-2021 op zoek naar een Afdelingsleider 5/6 vwo.

Functie-eisen
De afdelingsleider 5/6 vwo:

 • Heeft een hbo+opleidingsniveau en een academisch denkniveau.
 • Heeft ervaring met leiding geven danwel met het coördineren en organiseren in een onderwijsorganisatie.
 • Heeft een visie op onderwijs- en schoolontwikkeling en onderschrijft de visie van de school.
 • Is communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Is bereid om een beperkt aantal lessen te geven.
 • Heeft bij voorkeur een eerstegraads onderwijsbevoegdheid en onderwijservaring in het vwo.
 • Heeft bij voorkeur ervaring met en visie op personeelsbeleid.

Persoonlijkheidsprofiel
De afdelingsleider 5/6 vwo:

 • Kan verbinden.
 • Kan confronteren.
 • Is analytisch.
 • Kan en wil reflecteren en leren.
 • Is een teamspeler.
 • Is betrouwbaar en loyaal.
 • Heeft humor en relativeringsvermogen.
 • Is duidelijk, besluitvaardig en daadkrachtig.
 • Is zichtbaar en toegankelijk.

Competentieprofiel
Onderwijskundig Leiderschap
Geeft richting en sturing aan de medewerkers en het team door de leiding op zich te nemen. Is een inspirerend voorbeeld voor de teamleden.
Aandacht voor kwaliteit
Zet zich in voor het in beeld brengen van de prestaties en het verbeteren van de resultaten.
Ontwikkelen van anderen
Geeft constructieve feedback, coacht, biedt opleidingsmogelijkheden en geeft opdrachten die een beroep doen op de capaciteiten en de ontwikkeling van personeel met als doel het verbeteren van vaardigheden en talenten.
Organisatiebewustzijn
Speelt in op en is gevoelig voor ontwikkelingen en veranderingen binnen de organisatie, legt contacten met andere afdelingen en zet buiten school ondersteunende netwerken op.
Resultaatgerichtheid
Blijft effectief presteren, ook onder tijdsdruk.
Opbouwen en onderhouden van relaties
Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op hun gemak, bevordert harmonie en bereikt consensus door wijs op te treden bij onenigheid en potentiële conflicten.
Sturen
Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt. 
 

Sollicitatieinformatie

Informatie

 • Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dhr. Freek Polter van de firma De Roo (het externe bureau waarmee het St. Nicolaaslyceum samenwerkt), telefoonnummer 06 517 823 80 of kantoor 088 5522 999, of per e-mail fpolter@deroo.nl.
 • Voor meer informatie over de school verwijzen we naar onze eigen website: https://www.nicolaas.nl.

Sollicitatie

Belangrijke data

 • 28 februari: deadline sollicitatiebrief;
 • Week 1-5 maart: voorselectiegesprekken;
 • 15 maart: eerste ronde selectiegesprekken met de BAC;
 • 18 maart: tweede ronde gesprekken met de BAC.

 
 

Over St. Nicolaaslyceum

Het St. Nicolaaslyceum is een moderne school voor havo en atheneum in Amsterdam-Zuid. Wij hebben speciale profielklassen: sport+, cultuur+ en tweetalig onderwijs.
De school telt 1.200 leerlingen en meer dan honderd medewerkers.
Onze school staat midden in de maatschappij. Speerpunten voor de komende jaren zijn het ontwikkelen van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en betrokkenheid bij de leerling. 
Het Nicolaas heeft een schitterend gebouw met uitgebreide ICT-voorzieningen. Deze voorzieningen bieden ruime digitale mogelijkheden voor ons onderwijs.
 

Solliciteer