Overzicht

Mozaïek uit Hilversum is met ingang van 1 maart 2021 op zoek naar een Groepsleerkracht.

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij:
o affiniteit hebben met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften;
o binnen hun klassenmanagement in staat zijn structuur te bieden en te differentiëren;
o deel uit willen maken van een lerende organisatie (samen werken en samen leren);
o een reflecterende en onderzoekende houding hebben;
o in het bezit zijn van de wettelijk vereiste bevoegdheden (PABO); ook bijna of pas afgestudeerde kandidaten worden uitgenodigd te solliciteren.

Sollicitatieinformatie

Voor informatie verwijzen wij u naar de website van Stichting Elan (www.stichtingelan.nl) en de websites van de scholen..
Inlichtingen kunt u inwinnen bij Rob van Elswijk (06-53613767) of  Ada Fischer (06-46078532), bestuurders/directeuren van Stichting Elan,
Uw sollicitatie zien wij graag z.s.m. tegemoet en kunt u insturen naar:
vacature@stichtingelan.nl o.v.v. “vacature groepsleerkracht”.

Over Mozaïek

Solliciteer