Overzicht

IKC Zuid-Kennemerland locatie Schalkwijk uit Haarlem is met ingang van 1-5-2021 op zoek naar een Intern Begeleider S(B)O.

  • Heb jij ervaring als intern begeleider en bij voorkeur in het SO?
  • Ben jij betrokken, flexibel en daadkrachtig?
  • Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en weet jij deze op alle niveaus van de schoolorganisatie in te zetten?
  • Wil jij in samenwerking het zorgbeleid van onze school ontwikkelen, coördineren en uitvoeren?
  • Wil jij jouw collega’s op enthousiaste wijze adviseren, ondersteunen en coachen in de begeleiding van kinderen met onderwijs- en ondersteuningsbehoefte?
  • Wil jij kritisch meedenken in de organisatie en een klankbord- en adviserende rol voor de directie aannemen?
  • Weet jij externe contacten op te bouwen en te onderhouden op het gebied van leerlingen- en kwaliteitszorg die van belang zijn voor het realiseren van onze interne doelen?
  • Ben je collegiaal, hou je van samenwerken en wil je graag mee ontwikkelen aan het IKC als expertisecentrum?

 

Sollicitatieinformatie

Inlichtingen over de functie:
Voor nadere inlichtingen met betrekking tot de functie kun je bellen met de directie van IKC Schalkwijk, Saskia Bruschke of Annet Stroosnijder, 023-5333236.

Procedure:
Wil jij ons team versterken? Stuur jouw motivatie en CV naar
schalkwijk@ikczuidkennemerland.nl

Informatie Spaarnesant:
Voor meer informatie over Spaarnesant, zie website
www.spaarnesant.nl

 
Informatie school:
Voor meer informatie over de school, zie website
www.ikczuidkennemerland.nl

Over IKC Zuid-Kennemerland locatie Schalkwijk

Spaarnesant is het bevoegd gezag van alle 26 openbare scholen voor primair, speciaal primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. Bij Spaarnesant werken ongeveer 850 personeelsleden aan goed onderwijs voor ongeveer 6800 leerlingen. Spaarnesant is een open onderwijsinstelling die staat voor maximale ontplooiing van al haar leerlingen. De scholen van Spaarnesant bieden de leerlingen een passend onderwijsaanbod en vinden het belangrijk dat zij gelukkig zijn op school. Leerlingen van Spaarnesant maken goed voorbereid en met zelfkennis en zelfvertrouwen hun volgende stap in het onderwijs en in de maatschappij. De scholen van Spaarnesant hebben onder verantwoordelijkheid van de directeur een grote ruimte om zelf invulling te geven aan goed onderwijs en een eigen onderwijsprofiel in relatie tot de omgeving.

Solliciteer