Overzicht

Pniëlschool uit Rotterdam is met ingang van 01-04-2021 op zoek naar een Intern Begeleider onderbouw.

Waarom kiezen wij voor jou?

 • Je deelt de visie dat spel leidend moet zijn bij onderwijs aan het jonge kind;
 • Je staat te popelen om een actieve bijdrage te leveren aan de onderwijsontwikkeling;
 • Je hebt een soepele, maar resultaatgerichte wijze van communiceren;
 • Enthousiasme en motivatie stralen van je af;
 • Je hebt een lesbevoegdheid in PO en bij voorkeur een diploma Intern Begeleider;
 • Het spreekt je aan om vanuit onze christelijke inspiratie te werken met een verscheidenheid aan godsdiensten, culturen en leefwijzen.

Sollicitatieinformatie

Meer informatie en reactie
 
Begin je al nieuwsgierig te worden naar onze school en deze vacature?
Kijk dan voor meer informatie op www.pnielschool.nl en
www.pcbo-rotterdam.nl/vacatures.
 
Voor mondelinge toelichting kan je contact opnemen met Ingard Lachman, directeur, op 010-4844688. Een gemotiveerde reactie met cv kun je voor 1 maart 2021 sturen naar
ilachman@pnielschool.nl. Gesprekken worden in overleg met de kandidaten gepland.
 
We kijken uit naar je reactie!
 

Over Pniëlschool

Het markante gebouw (binnenkort nieuwbouw) van de Pniëlschool staat op de grens van de wijken Bloemhof, Hillesluis en Vreewijk. De school betrekt leerlingen uit deze wijken, die ondergebracht zijn in de deelgemeente Feijenoord. De wijken Bloemhof en Hillesluis behoren tot de zgn. Focuswijken. 

De Pniëlschool staat voor:

 • Een veilig en positief schoolklimaat;
 • Een optimale ontwikkeling van de individuele leerling;
 • Het nastreven van hoog gestelde doelen;
 • Een goede zorgstructuur;
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid;
 • Gerichte professionalisering van het team, met als doel hoge kwaliteit van ons onderwijs;
 • Vormgeving aan integratie en goed burgerschap.

Onze school is een multiculturele samenleving. Allen zijn welkom en wij willen al onze leerlingen aandacht en zorg geven. We willen kinderen leren om zichzelf en anderen te accepteren en respecteren, zonder daarbij onderscheid te maken op grond van ras, afkomst, cultuur, sekse of levensovertuiging. Daarbij willen we uitgaan van wat ons bindt, in plaats van waarin we verschillen. Wij laten ons daarbij leiden door normen en waarden, gebaseerd op de Bijbel.
We willen als team een aandeel hebben in het voorbereiden van onze leerlingen op een volwaardige deelname aan de maatschappij van nu en morgen. Dat veronderstelt van hen onder andere zelfstandigheid, sociale en communicatieve vaardigheden, respect voor anders denken en anders zijn en een positief-kritische levenshouding.
In de tijd die onze leerlingen met ons op school doorbrengen, willen we hen dan ook helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen, waarbij zij met zelfvertrouwen en respect voor de ander zichzelf presenteren en op kunnen en durven komen voor zichzelf en hun eigen mening. Zelfreflectie en empathisch vermogen spelen hierbij een belangrijke rol.

Solliciteer