Overzicht

Asvo uit Amsterdam is met ingang van z.s.m. op zoek naar een Intern Begeleider.

Wie ben jij?
Je bent straks onze energieke, enthousiaste collega die samen met ons gericht is op de ontwikkeling van de kinderen en onszelf. Je bent betrokken en legt de relatie met de leerkracht, het kind en de ouders. Je bent vanuit ervaring pedagogisch en didactisch
sterk, communiceert duidelijk en helder, maar bent bovenal iemand die kan verbinden, motiveren en enthousiasmeren en graag naast de collega gaat staan om mee te kijken, denken, praten, borgen en ontwikkelen. Natuurlijk ben je ook nieuwsgierig en leer je graag
mee. Bovendien ga je de ASVO helpen in haar wens de zorgstructuur een nieuwe boost te geven, met een verbeterde zorgroute en zorgplan. 

Bij voorkeur heb je ook:
– kennis van het leerlingvolgsysteem Parnassys;
– kennis en ervaring bij het opstellen van groepsplannen;
– kennis van het Handelingsgericht Werken;
– kennis op het gebied van de diverse lesmethodes en leerlijnen (onderwijskundig leiderschap);
– kennis van – ervaring met – of ten minste grote affiniteit met het Montessori-onderwijs
– goede communicatieve eigenschappen;
– een flexibele, onderzoekende houding;
– een diploma IB-er of PABO-diploma, mogelijk aangevuld met master SEN / studie Orthopedagogiek;
– brede ervaring;
– ideeën, kennis en ervaring voor de juiste interventies bij gedragsproblemen of andere ondersteuningsvragen;
– goed eigen reflectievermogen met een open houding voor suggesties en verbetering;
– veel zin om aan de slag te gaan;
– een beetje gevoel voor humor;
– goede mondelinge en schriftelijke kennis van de Engelse taal.

Heb je dus ervaring en veel zin om samen met een collega intern begeleider een voortrekkersrol te gaan vervullen? Laat het ons weten via
directie@asvo.nl !

 

Sollicitatieinformatie

Heb je ervaring en veel zin om samen met een collega intern begeleider een voortrekkersrol te gaan vervullen? Laat het ons weten door een sollicitatiebrief én een CV te sturen naar:
Jeroen Oomen en Marieke Laumans (beide directeur-bestuurders van de ASVO) via directie@asvo.nl 
Bij voorbaat dank!

Over Asvo

De ASVO is een prachtige (dorp)school in het centrum van Amsterdam, gelegen aan een parkje, aan de rand van de grachtengordel. Wij zijn een autonome (1-pitter) school waardoor we onze eigen koers kunnen bepalen, samen met de ouders en de circa 360 lieve leerlingen die voornamelijk uit de buurt komen. 
Wij zijn bevlogen professionals die graag samenwerken. Dat vertaalt zich ook in ons unieke samenwerkingsconcept tussen een reguliere onderwijsafdeling en een Montessori-afdeling. De reguliere afdeling bestaat uit 2 onderbouwgroepen en de groepen 3 t/m 8. De Montessori kent 2 onderbouw-, 2 middenbouw- en 2 bovenbouwgroepen.

Natuurlijk staan we voor kwalitatief basisonderwijs. Daarbij stimuleren en ethousiasmeren we onze leerlingen én elkaar om talenten optimaal te ontplooien en te benutten.  Er worden veel extra vakleerkrachten en onderwijsassistenten ingezet met onder andere aandacht voor kunst & cultuur, muziek, extra ondersteuning en meerbegaafdheid. Belangrijke pijlers zijn; gedifferentieerd (adaptief), gestructureerd en thematisch werken.
Onze school geniet een uitstekende reputatie. Er is veel plezier, duidelijkheid en rust. We werken continu aan verdere kwaliteitsverbeteringen. 
 
Kijk voor meer informatie op onze site: www.asvo.nl 

Solliciteer