Overzicht

Groningse Schoolvereniging uit Groningen is met ingang van op zoek naar een Invaldocent.

Wij zoeken leerkrachten die de Engelse taal op een goed niveau beheersen in verband met het tweetalige karakter van de school. Flexibel zijn en het vermogen hebben om makkelijk te schakelen; affiniteit met de leeftijdsgroepen; een open en lerende houding hebben en didactisch en pedagogisch sterke teamspelers zijn.

Sollicitatieinformatie

U kunt een motivatiebrief en CV per mail sturen naar :
info@g-s-v.nl.
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met dhr. T. Wiegman (directeur) – t.wiegman@g-s-v.nl of met dhr. M.Patist (teamleider van de bovenbouwgroepen)- m.patist@g-s-v.nl. 
Beiden zijn ook bereikbaar via het telefoonnummer van school : 050-5270818.

Over Groningse Schoolvereniging

De Groningse Schoolvereniging (GSV) is sinds 1910 een bijzondere school voor basisonderwijs op algemene grondslag.
“We willen onze leerlingen helpen om uit te groeien tot zelfstandige wereldburgers die hun plek kunnen vinden in de internationale samenleving van de 21e eeuw, op alle gebieden van hun leven: in relaties, studie, werk en de maatschappij, waarbij ze oog hebben voor hun directe omgeving.”
Dit betekent dat we onze leerlingen het beste uit zichzelf en anderen willen laten halen in een internationaal ingerichte leeromgeving. De school schept daarvoor samen met de ouders de voorwaarden door grensverleggend onderwijs aan te bieden in een sfeer van geborgenheid en wederzijds respect.
De school telt ca. 800 leerlingen, verdeeld over 38 groepen, waarvan 8 in de Internationale afdeling, 6 groepen in de HB afdeling en 24 groepen op de reguliere Tweetalige afdeling van de school. Waar mogelijk wordt gewerkt in kleine groepen (20-22 leerlingen tot en met groep 3, Internationaal en op de Hoogbegaafden afdeling.
Het onderwijs kenmerkt zich door leerlinggerichtheid, tweetalig onderwijs, een duidelijke zorgstructuur binnen een lerende organisatie.
De GSV heeft een jong enthousiast team met vakdocenten voor muziek, bewegingsonderwijs, Engels, ICT, interne begeleiding en remedial teaching.
 
 

Solliciteer