Overzicht

St Gregorius College uit Utrecht is met ingang van -1-08-2021 op zoek naar een Klassenleerkracht Vrijeschool.

We zoeken een collega die:

Persoonlijk
• zelfstandig kan werken én samenwerken;
• verantwoordelijkheid en initiatief neemt;
• werkt vanuit persoonlijke bezieling;
• met enthousiasme voor het vak;
• midden in de wereld en de stad staat;
• nieuwsgierig is;
• voortdurend werkt aan eigen ontwikkeling;
• zich verbindt aan het Gregorius College

Pedagogisch
• lesgeeft en werkt vanuit de ontwikkelingspsychologie van de vrijeschool;
• in het leerproces de hele mens aanspreekt (hoofd, hart, handen)
• de wereld opent voor leerlingen;
• werkt vanuit vrije oordeelsvorming en zelfstandige besluitvorming als leidend doel

Didactisch
• werkt vanuit kunstzinnigheid in alles;
• werkt vanuit het antroposofisch mensbeeld;
• eigen lessen en periodes ontwikkelt met leerplan van voortgezet; vrijeschoolonderwijs als uitgangspunt;
• het onderwijs baseert op waarneming en beleving;
• de hele leerling ziet, zoveel mogelijk los van eigen ideeën en projecties
• oog heeft voor de hele groep en differentiatie voor het individu 

 

Sollicitatieinformatie

Data sollicitatieprocedure:

De sluitingsdatum voor de sollicitatiebrief met cv is 8 maart 2021. De gesprekken vinden twee weken nadien plaats. Het geven van een proefles hoort bij de selectieprocedure. De datum van indiensttreding is 1 augustus 2021, onder voorbehoud van voldoende leerlingaanmeldingen.

Heb je belangstelling? Laat het weten aan Roos Machiel, teamleider Waldorf Utrecht (via amooijman@gregorius.nl)

Over St Gregorius College

Het St-Gregorius College is een scholengemeenschap in het centrum van Utrecht voor vwo, havo en mavo. Op het Gregorius leiden we kinderen op voor de wereld van nu en van morgen. Zo voorzien we in de sterke behoefte aan zelfbewuste mensen die een wezenlijke bijdrage willen en kunnen leveren aan de samenleving. En dat is niet iets van de laatste tijd! We bieden leerlingen al 150 jaar lang de ruimte om in een veilige en vertrouwde omgeving hun vleugels uit te slaan. Hier mogen ze laten zien wie ze zijn, waar ze voor staan en vooral ook waar ze van dromen. We hebben momenteel drie afdelingen: Descart, Waldorf Utrecht en de reguliere stroom. De drie afdelingen hebben een eigen identiteit en visie maar vormen samen het Gregorius.

Op onze reguliere stroom staat de leerling centraal. We willen leerlingen helpen het maximale uit zichzelf te halen. Met een enthousiast en betrokken docententeam doen we er alles aan om hun ontwikkeling te ondersteunen en hen te begeleiden. In 2019 is de laatste lichting van de reguliere stroom op het Gregorius gestart, waardoor deze stroom de komende jaren zal uitfaseren. Klas vwo 2 t/m 6 en klas havo 2 t/m 5 zijn in 2020-2021 gehuisvest op de Van Asch van Wijckskade. Klas mavo 2 t/m 4 zijn in 2020-2021 gehuisvest aan de Nobeldwarsstraat.
Op Waldorf Utrecht bieden we modern vrijeschool voortgezet onderwijs. Leerlingen groeien op tot vrijdenkende mensen die met daadkracht en aandacht in het leven staan. In het schooljaar 2020-2021 is Waldorf Utrecht gehuisvest aan de Nobeldwarsstraat. Waldorf Utrecht is in 2018 gestart en bestaat nu uit drie leerjaren: klas 7, 8 en 9.
Leerlingen van Descart bouwen aan hun ontwikkeling via design, science en kunst, vanuit de overtuiging dat creativiteit een onmisbare bijdrage levert aan de identiteit van jongen mensen en een belangrijke voorwaarde is voor succes. In het schooljaar 2020-2021 is Descart gehuistvest aan de Van Asch van Wijckskade en is in augustus 2020 gestart. Leerlingen op het Gregorius ontwikkelen zich tot creatieve wereldburgers met lef en initiatief.

Solliciteer