Overzicht

IKC De Eglantier – Voorhof uit Delft is met ingang van 01-08-2021 op zoek naar een Leerkracht onderbouw of middenbouwgroep (0,6-1 wtf) met kennis van de Engelse taal.

Wij zoeken iemand die:

  • de dagelijkse onderwijsactiviteiten voorbereidt, lesgeeft en leerlingen begeleidt individueel en in groepsverband.
  • ontwikkelingen volgt, de leerresultaten van de leerlingen evalueert en beoordeelt en daarover rapporteert aan de ouders en de directeur.
  • een bijdrage levert aan de leer-en opvoedingsdoelen van de school en ontwikkelingen vertaalt naar didactische werkvormen en leeractiviteiten.
  • beschikt over een afgeronde PABO-opleiding.
  • beschikt over voldoende kennis van de Engelse taal om in deze taal 30 procent van de lessen te kunnen verzorgen.
  • Afname van de Anglia toets maakt deel uit van de procedure om het niveau van de beheersing van de Engelse taal te kunnen vaststellen omdat 30% van de lessen in de Engelse taal gegeven moet kunnen worden

 

Sollicitatieinformatie

Voor vragen kunt u terecht bij Yvonne den Haan, schoolleider van De Eglantier, 
tel. 015-2564208 of via directie@eglantierdelft.nl
 
Uw sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 7 mei 2021 via
directie@eglantierdelft.nl 
De sollicitatiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk daarna plaats. 
De vacature is intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. 
 

Over IKC De Eglantier – Voorhof

IKC De Eglantier in Delft is een school met een gezellige werksfeer, die met de SRK samenwerkt in een integraal kind centrum. Rust, regelmaat en een efficiënte aanpak van het onderwijs zorgen voor optimale leerresultaten, die goed aansluiten op het voortgezet onderwijs. De school werkt met het IPC (International Primary Curriculum), het coöperatief leren en Engels in alle groepen. De school werkt opbrengstgericht en heeft een goede zorgstructuur. Nadruk op de internationale oriëntatie (IPC) en Engels als tweede taal is een kenmerk van de school. De school geeft inhoud aan een traject, waarbij de lessen voor 30 procent in de Engelse taal zullen worden gegeven. De school krijgt hiertoe een subsidie ter realisering van tweetalig primair onderwijs (TPO).

Solliciteer