Overzicht

Dalton Basisschool De Tweemaster uit Pijnacker is met ingang van z.s.m. op zoek naar een Groepsleerkracht middenbouw/bovenbouw.

Sollicitatieinformatie

Over Dalton Basisschool De Tweemaster

Openbare Dalton basisschool De Tweemaster is een Daltonschool in Pijnacker. Wij zijn een groeiende school die schooljaar 21-22 is verhuisd naar een prachtige, nieuwe locatie in de nieuwbouwwijk Ackerswoude. De Tweemaster vormt daar samen met Triodus Kinderopvang een Integraal Kind centrum dat onderdak biedt aan een kinderdagverblijf, peuteropvang en onderwijs en een locatie is voor buitenschoolse opvang. De teams van De Tweemaster en Triodus vinden elkaar in de Daltonvisie en zij hebben met elkaar een gebouw ontworpen waarbinnen deze visie voluit tot zijn recht kan komen. 
De Tweemaster heeft vertrouwen in de mogelijkheden van ieder kind. Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen. Doel is kinderen zo veel mogelijk op te leiden tot zelfstandig denkende en handelende individuen. Kinderen leren te luisteren naar elkaar en met respect voor elkaar samen te werken. De school probeert een onderwijssituatie te scheppen die het mogelijk maakt een continu ontwikkelingsproces bij kinderen te bewerkstelligen op alle aspecten van de kinderlijke ontwikkeling. Deze aspecten betreffen de verstandelijke, sociale, de motorische en de creatieve ontwikkeling.

Belangrijke Daltonwaarden binnen de school zijn:
 verantwoordelijkheid;  zelfstandigheid;  samenwerking;  reflectie;  effectiviteit.

Solliciteer