Overzicht

Jozefschool uit Muiden is met ingang van 01-03-2021 (of snel daarna) op zoek naar een Groepsleerkracht.

Wat voor een leerkracht ben jij en wat neem je mee?

  • Een afgeronde Pabo – opleiding
  • Een enthousiaste groepsleerkracht, de zich zowel voor de groep, als de gehele school wil inzetten
  • Een positieve instelling en gevoel voor humor
  • Een leerkracht die mee wil en kan denken over het doorvoeren van onderwijsvernieuwingen
  • Je bent leergierig en je hebt een open en onderzoekende houding

Sollicitatieinformatie

Ben je geïnteresseerd en wil je aan de slag als leerkracht bij de Jozefschool in Muiden?
Neem dan meteen contact op zodat we zo snel mogelijk kennis kunnen maken. We ontvangen graag jouw C.V. en motivatiebrief via de solliciteerknop op de website of via de e-mail. Voel je ook vrij te reageren als je later dan 1 maart 2021 beschikbaar bent. In overleg
kunnen we dan bespreken wat de startdatum wordt. 
 
Contactpersoon:
Marieke van de Weijer
Directeur Jozefschool
Kloosterstraat 14
1398 AM Muiden
 
Tel: 0294-270111
E-mail: m.vande.weijer@askoscholen.nl
 
Website:
www.jozefschoolmuiden.n

Over Jozefschool

Eén schoo??l in twee gemeenten
De Jozefschool heeft twee vestigingen die onder verschillende gemeentebesturen vallen: het ene schoolgebouw staat in Muiden, het andere in Weesp. Het zijn allebei dorpsscholen met in totaal zo’n 390 leerlingen. 
 
Het basisonderwijs van de Jozefscholen is adaptief onderwijs. Adaptief komt van het woord ‘adaptatie’ dat ‘passend’ of ‘erbij passend’ betekent. Adaptief onderwijs gaat uit van de gedachte dat een leerling beter leert als de leerstof op hem of haar is afgestemd ofwel op zo’n manier wordt aangeboden dat het de interesse van een leerling heeft. Ook eigen verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen worden bij adaptief onderwijs aangesproken en meer gestimuleerd. Leerlingen voelen zich door de werkwijze in de klas voldoende uitgedaagd. Het onderwijs moet aansluiten op de drie basisbehoeften van ieder kind:

  • competentie – ik kan het;
  • autonomie – ik kan het alleen;
  • relatie – er is altijd iemand om mij te helpen.

De Jozefschool stimuleert dat kinderen met plezier lessen volgen in een uitdagende veilige omgeving, opdat zij uitgroeien tot zelfstandige en sociale persoonlijkheden. De school richt zich enerzijds op ervaringen met de werkelijkheid en anderzijds op onderwerpen en probleemstellingen waarvoor de belangstelling gewekt kan worden In samenwerking met ouders wordt gestreefd naar een optimale cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind.

Solliciteer