Overzicht

Keizer Karel College uit Amstelveen is met ingang van 01-08-2021 op zoek naar een docent Engels.

Sollicitatieinformatie

Belangstellenden kunnen tot en met 12 mei 2021 per e-mail een sollicitatiebrief en CV sturen en richten aan de rector, mevrouw J.W. Botting MEM.

U kunt zich voor inlichtingen wenden tot de P&O medewerker Rachida el Bouchtaoui.
Zij is bereikbaar op 020-6415700.

Het Keizer Karel College is vanwege vakantie gesloten van 26 april 2021 tot en met 9 mei 2021.

Over Keizer Karel College

Keizer Karel College

Wil jij leerlingen van nu voorbereiden op een snel veranderende maatschappij? We zijn op weg naar een kennis- en netwerksamenleving die om andere kennis en vaardigheden vraagt dan voorheen. Sta jij klaar om onze leerlingen daar optimaal in te begeleiden? Heb jij een duidelijke visie op onderwijs en vind je het leuk om over onze onderwijsvernieuwing na te denken? Dan pas je bij het Keizer Karel College. Het Keizer Karel College is volop in beweging om toekomstgericht onderwijs te kunnen bieden en neemt jou daar graag in mee.
 
Het Keizer Karel College kenmerkt zich door: 

 • openheid, saamhorigheid en respect voor elkaar 
 • een uitstekend personeelsbeleid 
 • grote betrokkenheid van leerlingen en ouders 
 • sterke ontwikkelkracht van docenten 
   

We willen graag dat leerlingen die onze school verlaten: 

 • een diploma hebben 
 • zicht hebben op hun kwaliteiten en vaardigheden 
 • een lerend vermogen (leven lang leren) hebben 
 • zich een onafhankelijk oordeel kunnen vormen 
 • zelfredzaam en inventief zijn 
 • communicatief en sociaal vaardig zijn

Kortom: toegerust zijn om zich staande te houden in een veranderende samenleving

Ook jij wordt gezien
Niet alleen de relatie tussen docent en leerling vinden wij zeer belangrijk, ook de relatie tussen docenten onderling, en de relatie tussen schoolleiding en docent. Om je werk goed te kunnen doen, moet je je als docent ook veilig en gezien voelen. We hebben een begeleidingstraject voor nieuwe docenten met coachingsgesprekken, bijeenkomsten met nieuwe docenten, en vanuit de sectie begeleiding op vakgebied.  

Op het Keizer Karel College kom je terecht in een docententeam waarin de sfeer heel goed is en collega’s elkaar helpen waar nodig. Docenten denken mee over onderwijsvernieuwing en brengen hun eigen visie op onderwijs mee.
 

Solliciteer