Overzicht

ALASCA uit Amsterdam is met ingang van 01-08-2021 op zoek naar een Docent Natuurkunde.

Profiel
We zijn op zoek naar een collega die ons onderwijsconcept begrijpt en onderschrijft, en die ons team wil komen versterken bij het verder uitbouwen en verbeteren van ons onderwijs.

Van onze nieuwe collega verwachten wij het volgende:

  • Affiniteit met, en hart voor, de doelgroep: VO-leerlingen (havo, vwo, IB);
  • Relevante bevoegdheid en ervaring, liefst ook met voorbereiding op de centrale examens;
  • Veel vakkennis en vakoverstijgende (interdisciplinaire) interesse;
  • Bereid ook lessen te verzorgen in de onderbouw binnen vakoverstijgende (bèta-)modules, zoals het Heelal, Globalization Poverty & the Environment (GPE) en/of Big History;
  • Een stevige persoonlijkheid en bereidheid om hard te werken, maar ook een relativerende houding en het vermogen tot begrenzen van tijd en betrokkenheid;
  • Mondeling/schriftelijk vaardig in Nederlands en Engels (en/of bereid zich daarin verder te bekwamen);
  • Reflectieve, professionele en collegiale houding: bereidheid feedback te geven en te ontvangen;
  • Bereidheid om in de volle breedte mee te bouwen aan een nieuwe school(organisatie) vanuit betrokkenheid, gedeeld leiderschap en gedeelde verantwoordelijkheid.

Sollicitatieinformatie

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met dhr. Martijn Meerhoff (rector): m.meerhoff@alasca.espritscholen.nl

Graag ontvangen we uw sollicitatie (brief met daarin een duidelijke motivatie voor een functie bij ALASCA en cv) uiterlijk vrijdag 9 april 2021.
De sollicitatiegesprekken gesprekken worden gepland op dinsdag 13, donderdag 15, maandag 19 en dinsdag 20 april.   

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Over ALASCA

ALASCA, tot vorig jaar Cartesius 2 genaamd, is een ambitieuze en innovatieve school voor vwo(plus)- en havo/vwo-onderwijs, die in augustus 2016 van start is gegaan. De school is succesvol en groeit. In schooljaar 20/21 heeft de school zo’n 515 leerlingen, verdeeld over vijf jaarlagen. 

De school kent een geheel eigen onderwijsvisie en curriculumopbouw. Zo wordt ons onderwijs aangeboden in de vorm van (interdisciplinaire) modules, in plaats van vakken. Dit betekent dat docenten zelf lesmateriaal ontwikkelen en onderwijs verzorgen dat breder is dan de reguliere schoolvakken. Filosofie, Engels, kunst en digitale vaardigheden nemen daarbij een prominente plaats in.

De school hecht bijzondere waarde aan het bieden van inhoudelijke uitdaging op vwoplus-niveau en, waar mogelijk, maatwerk in leren. We werken met leerlingen aan hun academische en analytische vaardigheden, maar hechten ook waarde aan maatschappelijke betrokkenheid en de ontwikkeling van een moreel kompas.

Vanaf schooljaar 2021/2022 verwacht de school ook het Diplom Programme van het International Baccalaureate (IB) aan te bieden.

Meer informatie over de school, ons curriculum en onze onderwijsaanpak is te vinden op http://alasca.espritscholen.nl

 

Solliciteer