Overzicht

Fons Vitae Lyceum uit Amsterdam is met ingang van 01-08-2021 op zoek naar een docent Nederlands.

Wij zoeken een enthousiaste collega die:

– bij voorkeur beschikt over een 2e graads lesbevoegdheid Nederlands;
– bereid is om ook niet-lesgebonden taken als mentorschap op zich te nemen;
– de ambitie heeft zich verder te ontwikkelen binnen zijn/haar functie.
– ervaring of aantoonbare affiniteit heeft met inzet van digitale leermiddelen.
– een coachende lesstijl heeft waarbij leerlingen eigenaar zijn (of worden) van het leerproces.
– ervaring of aantoonbare affiniteit heeft met differentiatie in de les.
– ervaring of aantoonbare affiniteit heeft met het opzetten en uitbouwen van excursies.
– een extern netwerk heeft om ‘buiten’ ‘binnen’ te halen.

 

Sollicitatieinformatie

In de week van 17 mei zal de briefselectie plaatsvinden
De gesprekken worden gepland in de week van 24 mei.

Over Fons Vitae Lyceum

Het Fons Vitae Lyceum is een school voor havo-, vwo- en gymnasiumonderwijs, met ca. 1000 leerlingen en 100 medewerkers, gevestigd in een monumentaal kloosterpand in hartje Amsterdam. Onze geschiedenis voert ruim honderd jaar terug. ‘Fons Vitae’ is Latijn voor ‘Bron van Leven’; een passende naam voor ons levendige lyceum met haar klassieke uitstraling. Een sfeervolle en uitdagende school, met ruimte voor verschillen in karakter en leerstijl. We vormen een hechte gemeenschap, waarbinnen leerlingen en medewerkers zich zeer betrokken voelen bij de school en bij elkaar. Deze betrokkenheid is in onze visie de basis voor een succesvolle overdracht van kennis, vaardigheden en leerplezier.
 
Al onze leerlingen beschikken over een eigen digitaal "device". We stappen over van de iPad op de laptop waardoor momenteel verschillende "devices" in de school aanwezig zijn. Dit apparaat wordt binnen en buiten de les gebruikt op een manier die ondersteunend moet zijn aan het onderwijsproces. Het biedt een keur aan interactieve en multimediale onderwijs(differentiatie-)mogelijkheden.
 
Het Fons kent een lange traditie van speciale aandacht voor individuele talentontwikkeling. Deze traditie vloeide in 2012 voort in het behalen van het officiële keurmerk van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen. We zijn trots op dit keurmerk, en ons bewust van de verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt. Als Begaafdheidsprofielschool (BPS) willen wij de talenten van al onze leerlingen – niet alleen de hoogbegaafden onder hen – actief (h)erkennen, stimuleren en faciliteren. Dit doen we onder meer met klassikale ‘BPS-modules’ en individuele ‘Fons Libertatis’-projecten.
 
Op het Fons vinden we het belangrijk dat iedereen verantwoordelijkheid voelt en neemt voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling, vanuit intrinsieke motivatie. Dit geldt zowel voor onze leerlingen als voor onze medewerkers. We vinden het vanzelfsprekend dat collega's samenwerken, elkaars lessen bezoeken, gezamenlijk materiaal ontwerpen en elkaar feedback geven.
 

Solliciteer