Overzicht

Berlage Lyceum uit Amsterdam is met ingang van 01-08-2021 op zoek naar een Docent Nederlands.

Wie ben jij?

●       Je herkent je in onze missie en visie en bent in staat daaraan een bijdrage te leveren;
●       Een innemende en inspirerende persoonlijkheid;
●       In het bezit van uitstekende pedagogische en didactische vaardigheden;
●       1ste graads bevoegd docent Nederlands of 2e graads bevoegd en in staat de 1ste graads bevoegdheid op korte termijn te behalen;
●       Iemand die gericht is op samenwerken en samen leren;
●       In staat onze leerlingen voor te bereiden op hun stap in de wereld van morgen;
●       Bekwaam in didactisch coachen of bereid je daarin te scholen.

Sollicitatieinformatie

Ben je geïnteresseerd? Maak dan in je sollicitatiebrief duidelijk wat je zou kunnen bijdragen aan onze idealen voor de leerlingen en het onderwijs.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Alijn van Hoorn, afdelingsleider, via a.vanhoorn@berlagelyceum.eu

Afhankelijk van de huidige situatie en in overleg met de kandidaat zal een deel van de procedure online plaatsvinden.
Je kunt op deze vacature reageren  t/m 9 mei. We behouden ons het recht voor om reeds voor de sluitingsdatum met kandidaten in gesprek te gaan. 

Alleen reacties die binnenkomen via de website worden in behandeling genomen.


Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten. 
 

Over Berlage Lyceum

Het Berlage Lyceum is een Amsterdamse school voor mavo-, havo-, atheneum- en gymnasiumonderwijs. Het is een bruisende school met ca. 1100 leerlingen en ca. 150 medewerkers. Onze leerlingen krijgen onderwijs vanuit een internationale oriëntatie. Op alle niveaus volgen leerlingen tweetalig onderwijs. Het Berlage Lyceum is een trotse UNESCO-school. Dit betekent dat wij extra aandacht schenken aan de thema’s vrede en mensenrechten, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzaamheid. 

Het Berlage Lyceum is een omgeving waar we met onze verschillende achtergronden harmonieus en op een respectvolle wijze leren, samenwerken en kennismaken met de wereld om ons heen. We zoeken mensen die daaraan willen bijdragen.

Kijk hier voor een uitgebreider profiel van de school.

Voor meer informatie over onze organisatie zie: https://berlage.espritscholen.nl/

 

Solliciteer