Overzicht

Griftland College uit Soest is met ingang van 01-08-2021 op zoek naar een Docent scheikunde.

Het Griftland College maakt gebruik van Blended Learning, een mix van e-learning via iPads en andere vormen van onderwijs, zoals leren uit boeken. Docenten kunnen hun lesstof zo nog beter afstemmen op de leerlingen. Wij zoeken een nieuwe collega die goed
uit de voeten kan met deze vorm van onderwijs en creatieve ideeën kan uitwerken tot concrete lesstof die past binnen het Blended Learning concept.
 

Sollicitatieinformatie

Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur per email t.a.v. de heer C. Hermans (plaatsvervangend rector), voorzien van CV. U kunt uw reactie en CV sturen naar sollicitatie@griftland.nl.
 
De sluitingsdatum voor deze vacature is 11 mei.

Over Griftland College

Op het Griftland College, gevestigd in Soest, werken we met 160 medewerkers dagelijks aan Betekenisvol Onderwijs. Betekenisvol Onderwijs ondersteunt het leren van onze 1475 leerlingen. Wanneer leerlingen betekenis kunnen geven aan het leren, bevordert dit hun motivatie voor het onderwijs. Met de drie pijlers ‘inhoud, werkvorm en contact’ betrekken we de leerlingen actief bij de les.

In het schooljaar 2019-2020 zijn we in de brugklassen en in de vierde klassen havo en vwo gestart met iPads. Het werken met iPads is geen doel, maar moet ondersteunend zijn aan het onderwijs dat wij aanbieden. Wij noemen dat Blended Learning, een manier van werken waarin digitale en tradionele leermiddelen naast elkaar worden gebruikt of zelfs in elkaar overvloeien. Alle docenten en ondersteunende medewerkers worden geschoold in het gebruik van iPads in de les.

Alle lokalen zijn voorzien van digitale schoolborden in combinatie met Apple-TV, zodat er door iedereen snel geschakeld kan worden tussen iPad en bord. Docenten werken met een MacBook, eventueel aangevuld met een iPad om het onderwijs nog beter te kunnen ondersteunen.

Wij hechten aan goede samenwerking en ontwikkeling en zoeken collega’s die hier zowel individueel als in groepsverband aan willen bijdragen. Het inwerken van nieuwe docenten is op het Griftland College uitstekend georganiseerd. Twee schoolopleiders begeleiden de nieuwe collega's in een intensief programma waarin veel ruimte is voor individuele begeleiding en intervisie met de groep.

Het Griftland College maakt samen met de Waldheim-mavo in Baarn deel uit van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Baarn/Soest. Vacatures op beide scholen kunnen eventueel gecombineerd worden. Meer informatie is te vinden op onze site via https://www.griftland.nl/index.php/algemene-informatie.

Solliciteer