Overzicht

obs De Parkschool uit Zwolle is met ingang van 01-08-2021 op zoek naar een Leerkracht bovenbouw.

Sollicitatieinformatie

Contact: Anette Gerrits | 06 304 233 30 | 038 4211 883
Reageren: Uiterlijk woensdag 12 mei

Over obs De Parkschool

De Parkschool is een school van rond de 300 leerlingen nabij het centrum en station van Zwolle. De school is volop in ontwikkeling. Centraal staan de volgende speerpunten:

In verbinding met elkaar!
De school is de samenleving in het klein. Wij willen dat leerlingen, leerkrachten en ouders zichzelf kunnen zijn met respect voor de ander. Je leert jezelf pas echt ontdekken in relatie tot een ander.
Wij willen een school zijn waar iedereen plezier heeft in het samen zijn en het leren & ontwikkelen.

Weten wie je bent en wat je kunt!
Onderwijs gaat over verwondering en plezier in het ontdekken van de wereld. Wij helpen elke leerling te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en waar hun talenten liggen. Ontdekken doen ze zelf. Wij willen de omgeving creëren waarin dit optimaal kan.

Energie voor leren & ontwikkelen
Onderwijs moet bruisen. Dit vraagt een actieve houding van de leerling. Wij stimuleren die houding en geven daarin ook zelf het goede voorbeeld. Wij creëren een zo optimale omgeving waarin dit kan, waarbij het onderwijs zoveel mogelijk wordt afgestemd op de groep en op elke leerling.

Energie en verbinding met de wereld
De Parkschool wil leerlingen voorbereiden op hun toekomst. Van ons vraagt dat bewust aandacht voor het leren leren. Het gaat niet alleen om het leren zelf, maar ook om de manier waarop. Wij willen daarbij bewust onze leerinhouden toetsen aan hun toekomstbestendigheid. Tegelijkertijd willen wij bewust samenwerken met andere instanties, zodat ons eigen beeld ook up to date blijft.

Ben jij die leerkracht die zich hierin herkent, dan nodigen wij je harte uit om te reageren.

Solliciteer