Overzicht

Kaj Munk College uit Hoofddorp is met ingang van 01-08-2021 op zoek naar een Teamleider onderbouw vwo.

Het Kaj Munk College zoekt een kandidaat met ruime ervaring in het voortgezet onderwijs die beschikt over bewezen leiderschapskwaliteiten en werkt vanuit een heldere onderwijskundige visie die aansluit op de visie van de school en de Stichting IRIS, waar
de school onderdeel van is. U staat stevig in uw schoenen en bent in staat docenten en onderwijsondersteuners te begeleiden en te coachen in hun verdere ontwikkeling en die van het team. U maakt duidelijke afspraken met medewerkers over de te bereiken resultaten,
weet draagvlak te creëren en betrokkenheid te bevorderen. Daarbij bent u in staat om verschillende interventiemethoden in te zetten. U voelt zich nauw betrokken bij het werk van uw team en heeft affiniteit met de leerlingen in uw team. U bent innovatief, ontwikkelingsgericht
en gaat nieuwe uitdagingen niet uit de weg.
 
In deze functie bent u “het visitekaartje” van het team en de school, onder andere naar leerlingen en hun ouders/verzorgers, maar ook naar externe betrokkenen. Het is dan ook belangrijk dat u in staat bent uzelf en de school uitstekend te vertegenwoordigen.
 
De teamleider die wij zoeken:

  • inspireert docenten tot het bieden van boeiend onderwijs om daarmee leerlingen te verleiden tot leren;
  • heeft een duidelijke visie op de toekomst van het vwo en het leren van leerlingen;
  • geeft op open, inspirerende en coachende wijze leiding aan het team;
  • beschikt over een onderwijsbevoegdheid en heeft academisch werk- en denkniveau;
  • is een verbinder en communiceert direct en duidelijk.

Sollicitatieinformatie

Voor algemene informatie over onze school kunt u onze website
www.kajmunk.nl
raadplegen. De rector mw. drs. Briënne ten Napel is gaarne bereid tot het verstrekken van nadere informatie (023-5616198).
 
Uw sollicitatie
Een sollicitatiebrief met motivatie en Curriculum Vitae ontvangen wij graag uiterlijk 16 mei 2021. U kunt solliciteren via de website of uw sollicitatie per e-mail sturen naar
sollicitaties@kajmunk.nl.
De eerste gespreksronde staat gepland op 20 mei 2021.
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

In verband met de meivakantie zijn wij gesloten tot 10 mei a.s. Na deze datum zijn wij weer te bereiken voor eventuele vragen.
 

Over Kaj Munk College

“ Ruimte voor jouw talent!” op het Kaj Munk College

Samen met alle collega’s hebben wij deze slogan bedacht. Ruimte bieden voor een ieder om zich verder te ontwikkelen. “Ruimte voor jouw talent!” is wat wij bieden. In alles wat wij doen, houden wij ons hieraan vast. Dat geldt voor ons werk met leerlingen. Dat geldt ook voor jou, als potentiele nieuwe medewerker op onze school.
 
Talent, Relatie, Invloed en Veiligheid zijn sleutelwoorden waarmee de ambities op onze school worden gekenmerkt. Wij gebruiken deze als handvat tijdens ons werk, zowel in de klas als in de omgang met elkaar. Hierdoor weten wij een warm en duidelijk leerklimaat te creëren.  
Onze school staat bekend om dit warme en duidelijke leerklimaat. Dat merk je in de klas, in de medewerkerskamer, in de gangen en aula’s en op de pleinen van de school.
Ook ouders worden op een positieve manier betrokken bij de school. We werken in lerende teams aan steeds weer kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Collega’s zijn betrokken op elkaar. Het denken over leren van leerlingen staat centraal, we bieden leerlingen via formatief leren inzicht in hun eigen leerproces. Onze visie is dat ieder mens verschillend is, iedereen wil leren en iedereen zijn leren zichtbaar maakt.
Onderwijskenmerken als Kunst, Media en Cultuur zijn speerpunten: alle leerlingen krijgen elk jaar extra’s op dit gebied. Daarnaast profileren wij ons als Bèta-school met ons Technasium voor de havo, onze Science-Technasium stroom in het vwo en Bètadesign voor de mavo.
 

Solliciteer