Overzicht

Copernicus SG uit Hoorn is met ingang van 1-5-2021 op zoek naar een Adjunct directeur.

Wie zoeken wij?  
Als adjunct-directeur pas je goed bij wie we zijn: nuchter, opbouwend kritisch, gestructureerd en duidelijk over regels. Tegelijkertijd ben je niet halsstarrig en weet je regels met de menselijke maat toe te passen. Je hebt daarbij oog voor het primaire proces
en de praktische gang van zaken en je bent pragmatisch. Je handelt vanuit vertrouwen en durft ruimte te geven.
Je bent de plaatsvervangend directeur, dit betekent dat je er staat als de situatie hierom vraagt. Je neemt verantwoordelijkheid en doet wat nodig is. Je bent besluitvaardig en kan een genomen besluit goed uitleggen, binnen en buiten de school, zowel schriftelijk
als mondeling. Je beschikt over de kwaliteiten om je empathisch op te stellen en tegelijk een duidelijke boodschap te geven als dit nodig is.
Je hebt aantoonbare leidinggevende kwaliteiten, je geeft ruimte en weet ook goed grenzen aan te geven. Je weet hoe het werkt binnen een school en je houdt ervan dat het goed georganiseerd is. Je  geeft ruimte aan initiatieven vanuit alle geledingen. Je beschikt
over een helicopterview en je kunt op tactvolle wijze met de belangen van de verschillende partijen omgaan. Je houdt het overzicht, bewaakt de voortgang en ook als het even moeilijk wordt, zet jij door. Zodat wat we starten ook een mooie afronding krijgt.
En de successen die vieren we!
Je verantwoordelijkheid op het gebied van financiën, formatie en facilitaire zaken, vraagt een scherp cijfermatig oog. Je houdt goed overzicht en houdt belanghebbenden goed op de hoogte. Je hebt een goed vermogen om zaken diepgaand te analyseren op basis van
adequate informatieverzameling en deze in verband te brengen met alle factoren die binnen de school een rol spelen bij het geven van goed onderwijs.
 
Selectie-eisen: 

  • HBO / WO denk- en werkniveau; 
  • je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met financiën, personeel & organisatie, ICT en facilitaire zaken; 
  • je hebt een onderwijsbevoegdheid of ruime ervaring in een vergelijkbare functie in een non-profit organisatie.
  • je hebt aantoonbare affiniteit met het onderwijs en weet hoe het werkt binnen een school.
  • Je hebt zicht op de leefwereld van jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar;
  • je hebt aantoonbare leidinggevende kwaliteiten;
  • je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en ervaring met het ontwikkelen en opstellen van beleid;

 
Het Atlas College
Het Atlas College verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in de regio’s West-Friesland en Waterland vanuit drie plaatsen: Hoorn (Copernicus SG, OSG West-Friesland en SG Newton), Medemblik (SG De Dijk) en Edam (SG De Triade). Samen bieden wij onderwijs aan 4400
leerlingen met de havo, mavo, vmbo, atheneum en gymnasium. In Hoorn is een ondersteunend servicecentrum. Het openbare karakter van het Atlas College is zichtbaar door leerlingen van alle gezindten bij elkaar te brengen. Iedereen is welkom. Leerlingen leren
actief en kritisch bij te dragen aan de vormgeving van een pluriforme en democratische samenleving. Binnen gemeenschappelijke kaders vullen de scholen deze doelstellingen op eigen wijze in. Niet voor niets heeft elke school binnen het Atlas College een eigen
‘gezicht’. Dit biedt leerlingen (en ouders) de mogelijkheid bewust te kiezen voor de school die het beste aansluit bij hun mogelijkheden, wensen en ambities.
Het Atlas College verzorgt uitstekend onderwijs, op maat voor elke leerling. Alle leerlingen komen met plezier naar school en treffen er een prettig, veilig leer- en leefklimaat. Het Atlas College streeft ernaar als werkgever en als onderwijsaanbieder leerlingen
en medewerkers te leren schitteren.
De scholen binnen het Atlas College hanteren daarbij de volgende kernwaarden:

  • Toegankelijkheid: Iedereen is welkom, we hebben voor iedereen een plek én een aanbod;
  • Diversiteit: We leren van verschillen
  • Duurzaamheid: We werken en leren voor nu en morgen.

De kernwaarden en ambities vormen de rode draad in wat de Atlasscholen verbindt.
Als adjunct-directeur van de Copernicus SG wordt er met enige regelmaat ook een beroep op je gedaan om je expertise in te zetten voor het Atlas College als geheel, door aan diverse overleggen deel te nemen of taken op je te nemen.
 
 

Sollicitatieinformatie

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de heer P. Hinke, directeur: 0229-236344.

De sluitingsdatum van de vacature is 25 januari 2021.

Noteer alvast in je agenda dat de selectiegesprekken plaatsvinden op 4 en 11 februari 2021.
 

Over Copernicus SG

Schoolportret

De Copernicus is een school met sterke waarden. Het is belangrijk dat je ziet wat iemand nodig heeft, zowel richting een leerling als naar een collega, en ook wat ouders en collega’s kunnen doen om dat te bewerkstelligen. Onze focus ligt altijd op het leerproces van het kind, op maatwerk, op tot ontwikkeling komen. De Copernicus is gelegen in West-Friesland en dat voel en merk je: we zijn nuchter, opbouwend kritisch, gestructureerd en duidelijk over regels.

De Copernicus Scholengemeenschap voor mavo (vmbo-t), havo en vwo heeft zo’n 1275 leerlingen en  140 medewerkers. De school is een locatie van het Atlas College. Er is aansluiting bij het samenwerkingsverband West-Friesland waar het gaat om passend onderwijs en we zijn een regionale opleidingsschool. We zijn ons bewust van de samenwerkingswens in de regio om het onderwijs met elkaar te versterken.
 
De directie van de Copernicus bestaat uit de directeur en de adjunct-directeur. De schoolleiding wordt gevormd door de directie, de vijf afdelingsleiders en het hoofd organisatie en beheer.
 
Voor een nog beter beeld over onze school verwijzen we naar de website: https://copernicus.atlascollege.nl.

 

Solliciteer