Overzicht

St. Krimpenerwaard College uit Krimpen aan den IJssel is met ingang van 1-8-2021 op zoek naar een docent Engels 1e graad.

Sollicitatieinformatie

We streven naar het volgende tijdpad:

 • Week 11 selectie door sollicitatiecommissie
 • Week 12 inplannen van sollicitatiegesprekken
 • Week 13 inplannen van 2e gespreksronde

 

Over St. Krimpenerwaard College

Het Krimpenerwaard College is een neutraal bijzondere school voor mavo (theoretische leerweg vmbo), havo, atheneum en gymnasium.
De missie van de school is om midden in de maatschappij te staan en te beschikken over een rijk onderwijsaanbod, waarbij een duurzame relatie is gelegd met relevante maatschappelijke partners. De ambitie van de school is om te investeren in een goede basis door de leerling juist die kennis en vaardigheden mee te geven die nodig zijn voor de banen van de (nabije) toekomst. Door ruime aandacht voor begeleiding van leerlingen op vele terreinen, ook na schooltijd, krijgen zij de gelegenheid om zich te ontwikkelen tot evenwichtige persoonlijkheden en waardige en waardevolle leden van de samenleving. Het Krimpenerwaard College biedt leerlingen veel keuzemogelijkheden in vakkenpakketten. De missie van de school is:

We werken samen aan een kansrijke toekomst.

De school onderscheidt zich onder meer door:

 • een overzichtelijke omvang van ongeveer 1000 leerlingen en 100 personeelsleden, gehuisvest in één nieuw gebouw;
 • het karakter van een streekschool in een rustige en groene omgeving;
 • ruime aandacht voor de begeleiding van leerlingen op vele  terreinen;
 • vele uiteenlopende culturele en andere (buitenschoolse) activiteiten;
 • gestructureerde begeleiding van (nieuw) personeel;
 • prettige onderlinge verhoudingen.

 
Het Krimpenerwaard College is een neutraal bijzondere school voor mavo (theoretische leerweg vmbo), havo, atheneum en gymnasium.

 • We bieden onze leerlingen een brede vorming, zowel qua kennis als qua persoonlijke ontwikkeling.
 • Onze benadering van de leerlingen is positief, stimulerend, activerend en coachend.
 • We begeleiden onze leerlingen stapsgewijs naar meer zelfstandigheid en meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces.
 • In onze lessen doen we recht aan verschillen.

Solliciteer