Overzicht

Vechtstede College uit Weesp is met ingang van 1-8-2021 op zoek naar een docent Engels.

Voor aankomend schooljaar zoeken wij een eerstegraads docent Engels. Onze voorkeur gaat uit naar een collega met ervaring in de bovenbouw en examenklassen havo en vwo. We zoeken een creatieve, flexibele collega die goed kan samenwerken binnen en buiten
de sectie en ook een bijdrage levert aan het onderwijs dat het vak Engels biedt.

Wij zijn een ambitieuze sectie en hechten veel waarde aan het (verder) ontwikkelen van (digitaal) lesmateriaal en nieuwe werkvormen om het vak aantrekkelijk en up-to-date te houden. Onze sectie werkt immers met zelf geschreven modules en niet met vaste methodes,
waarbij van elke collega bijdragen verwacht worden in het (her)schrijven en updaten van de lesmodules. Bij onze ambitieuze houding past ook het gebruik van de Engelse (doel)taal als voertaal in de les. Wij gaan ervan uit dat wij volgend schooljaar al onze
lessen fysiek kunnen geven. Desalniettemin is het een pré als je ervaring hebt met het geven van online lessen.

Het Vechtstede College verwacht dat je:

  • bevoegd bent
  • goed kunt lesgeven
  • de mogelijkheden van digitale leermiddelen ziet en toepast in je lessen
  • aan leerlingen zowel hoge eisen stelt als ruimte biedt
  • zelf voortdurend wilt blijven leren en ontwikkelen
  • betrokken bent en bijdraagt aan de ontwikkeling van de school
     

Wij nodigen je van harte uit te solliciteren en kennis te maken op onze school.

Sollicitatieinformatie

Jouw sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 21 maart 2021.
Wij behouden ons het recht voor, om bij voldoende reacties, de vacature eerder te sluiten.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden vanaf 22 maart 2021 (week 12).

Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met mw. A. Kroeze (plv. rector Vechtstede College), bereikbaar via
0294 – 80 52 68. 
 

Over Vechtstede College

Het Vechtstede College is een middelgrote school voor mavo, havo, vwo en tweetalig vwo in Weesp. Wij combineren gedegen onderwijs met vernieuwingen, bijvoorbeeld op het gebied van ICT.

In ons onderwijs stellen we aan leerlingen hoge eisen, maar bieden we ook veel ruimte. Dat leidt tot goede resultaten, enthousiaste leerlingen en veel belangstelling van toekomstige leerlingen en hun ouders. Onze havo draagt al enkele jaren het predicaat Excellent.

Vanuit deze stabiele basis werken we onder meer aan digitalisering. Al onze leerlingen en docenten werken met een Chromebook en de Google Classroom-omgeving. Daarnaast staan we bekend om de aandacht voor kunst & cultuur. Elk jaar zijn veel leerlingen en docenten betrokken bij onze culturele activiteiten, zoals het Vechtstede Theater, het Open Podium en VSC Cultureel.

Het Vechtstede College maakt deel uit van de Gooise Scholen Federatie. Deze scholengroep hecht veel waarde aan professionele ontwikkeling. Er is bijvoorbeeld een eigen GSF Academie en een tweejaarlijkse onderwijsconferentie. Alle GSF-scholen zijn gecertificeerd als opleidingsschool.

 

Solliciteer