Overzicht

Vrijeschool Zutphen VO uit Zutphen is met ingang van 1-8-2021 op zoek naar een Docent wiskunde 2de graads.

Wij vragen :

  • Een 2e graad lesbevoegdheid Wiskunde.
  • Affiniteit met de vrijeschool en in staat tot het verbinden met de achtergronden van de school..
  • Affiniteit en betrokkenheid met de doelgroep.
  • Flexibiliteit omtrent inzet.

Sollicitatieinformatie

Over Vrijeschool Zutphen VO

Vrijeschool Zutphen VO is een school voor voortgezet onderwijs waar leerlingen vanuit het antroposofisch mensbeeld tot volwassenheid worden begeleid. De school telt rond 1200 leerlingen.
Vrijeschool Zutphen VO is een bruisende school waar betrokken leraren leerlingen stimuleren in hun cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. De pedagogische visie van de vrijeschool is gebaseerd op de gedachte dat een mens zich ontwikkelt in leeftijdsfasen. De totale leerling wordt aangesproken. Daarom worden naast kennisgerichte vakken veel praktische en kunstzinnige vakken gegeven. Het periodeonderwijs, waarin leerlingen drie weken achtereen gedurende de eerste twee uren van de dag met hetzelfde vak bezig zijn, vervult daarin een levendige rol.
Daarnaast wil de school een veilige en inspirerende leefomgeving zijn voor leerlingen.
De school biedt mavo-, havo- en vwo-trajecten aan. Ook kent onze school een Regge-stroom waarin leerlingen leren door doen.

Solliciteer