Overzicht

Lentiz MBO Westland uit Naaldwijk is met ingang van 1-9-2021 op zoek naar een Teamleider.

Functie-eisen
Je bent organisatorisch sterk, neemt leiding en verantwoordelijkheid en organiseert het werk efficiënt. Je bent flexibel, pro-actief, werkt gestructureerd, opbrengstgericht en mensgericht. Je kunt werken met de diverse Lentiz-applicaties of je kunt dit je snel
eigen maken. Je kunt inspelen op kansen die bijdragen aan de profilering van Lentiz MBO Westland en je bent je voortdurend bewust van de impact van gemaakte keuzes.
 
Jouw werk- en denkniveau ligt op hbo-niveau en je hebt leidinggevende ervaring in het onderwijs, liefst op het niveau van locatieverantwoordelijkheid. Je hebt een managementopleiding gericht op leidinggeven binnen het onderwijs gevolgd of bent bereid deze te
volgen. Je hebt interesse in onderwijsontwikkelingen en bent in staat om het kwaliteitssysteem zorgvuldig te hanteren en te bewaken. Leidinggeven, coachen en medewerkers aanspreken op hun verantwoordelijkheden gaat je goed af. Je weet op een authentieke wijze
verbinding te maken en hebt geen negen tot vijf mentaliteit.

Profiel in kernwoorden
Toegankelijk: je bent in staat op een resultaat- en mensgerichte wijze leiding te geven aan een team. Je doet dat op een transparante wijze, gericht op het team en het individu. Je hebt het vermogen om hierbij consequent, sturend en coachend
te zijn. Je communiceert helder en verbindt mensen en visie. Je neemt beslissingen en zorgt ervoor dat deze worden uitgevoerd. Je bent iemand die afspraken nakomt, je spreekt mensen aan en je geeft zelf het goede voorbeeld. Je bent iemand die humor kan waarderen
als middel om zaken in het juiste perspectief te blijven zien.

Onderwijskundig: je hebt een visie die aansluit op de ontwikkeling van de school en weet beleid om te zetten in concrete doelen en acties. Je hebt ervaring met het ontwikkelen, uitdragen en implementeren van beleid.

Initiatiefrijk, extern georiënteerd: nieuwe initiatieven weet jij goed doordacht te presenteren en implementeren. Je hebt oog voor (ontwikkel)processen
en weet deze ook te borgen. Je blijft nuchter kijken naar veranderprocessen in een kleine organisatie. Je kunt gemaakte keuzes duidelijk  beargumenteren en handelt vanuit het belang van student en personeel. Vanwege het feit dat de school gevestigd
is in het WHC zijn er vele kansen voor het onderwijsteam, niet elke kans is een (directe) kans voor het onderwijs. Je bent hierin sparringpartner van de directeur. Samen beoordelen jullie het belang voor het onderwijs en wat de consequenties zijn voor de ingezette
koers. Je hecht belang aan een goede relatie met de directe omgeving, zowel met onderwijs- als bedrijvenpartners.
 
Communicatief vaardig: je bent in staat om helder te communiceren, zowel schriftelijk als mondeling met alle relevante doelgroepen binnen en buiten het team.
 

Sollicitatieinformatie

Belangrijke data
Sluitingstermijn sollicitatie :                                                                       9 mei 2021 om 00:00 uur
Brievenselectie en uitnodiging:                                                                dinsdag 11 mei 2021
Eerste gespreksronde:                                                                                 17 en 18 mei 2021
Tweede gespreksronde:                                                                              21 mei 2021
Een ontwikkelassessment is onderdeel van de procedure:           25 mei 2021 (ochtend of middag)
Gesprek met Raad van Bestuur:                                                               31 mei 2021

Heb je belangstelling voor deze functie?
Mevrouw Atie de Gier, directeur van Lentiz | MBO Westland (06 54 22 87 71 of adgier@lentiz.nl) geeft je graag meer inlichtingen over de vacature.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Reageren
Solliciteer per e-mail via adgier@lentiz.nl Stuur je cv mee als bijlage. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 9 mei 2021 om 00:00 uur.
 

Over Lentiz MBO Westland

Lentiz | MBO Westland in Naaldwijk is een moderne school die nauw samenwerkt met bedrijven uit de omgeving. Het MBO Westland is te vinden in het splinternieuwe gebouw, het World Horti Center! Een unieke samenwerking tussen bedrijven, brancheorganisaties, onderwijs en overheden. Het wordt een ontmoetingsplaats tussen werkgevers en toekomstige werknemers. Hier gebeurt het. Hier ontmoet je het bedrijfsleven, hier leg je internationale contacten, hier word je misschien wel ontdekt. Dit wordt de broedplaats van talent, hier ontstaat de toekomst.

De leerlingen worden door ons persoonlijk begeleid. Je vindt er opleidingen op verschillende niveaus en leerwegen op het gebied van Plantenteelt, Bloemsierkunst, Greenport Business & Management, Living & Design, Watermanagement en Horti Technics & Management. De opleidingen kenmerken zich door veel praktijk, excursies en stage. Je treft bij ons een goede balans tussen theorie en praktijk aan. Door deze combinatie zijn onze leerlingen na afronding van hun opleiding flexibel en direct inzetbaar. Precies wat het bedrijfsleven zoekt!

De Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het onderwijs wordt aangeboden zowel in voltijd- als in deeltijdopleidingen en ook in de vorm van contractactiviteiten. Het ontwikkelen van de mogelijkheden en het benutten van capaciteiten van de leerlingen en studenten staan hierbij hoog in het vaandel. De Lentiz onderwijsgroep streeft er niet alleen naar dat iedere leerling aansluitend bij zijn mogelijkheden een diploma haalt, maar ook een goede kans van slagen heeft in het vervolgonderwijs. De Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs op interconfessionele grondslag met algemene toegankelijkheid en onderwijs op algemeen bijzondere grondslag waarbij ruimte wordt geboden voor het karakter van het openbaar onderwijs.

De Lentiz onderwijsgroep bestaat uit totaal 11 scholen. Het onderwijs binnen de Lentiz onderwijsgroep is divers van aard, waarbij ieder onderwijssoort zijn specifieke kenmerken binnen de eigen omgeving heeft: – Vmbo en mbo in onder andere de groene sector worden verzorgd in het Westland en Schiedam; – Vmbo (Zorg & Welzijn, Techniek en Economie), havo en vwo worden verzorgd in de regio Nieuwe Waterweg Noord.

Lentiz | cursus & consult is een nieuw en dynamisch onderdeel van de Lentiz onderwijsgroep en verantwoordelijk voor alles wat met niet gesubsidieerd onderwijs te maken heeft, zoals bedrijfstrainingen, vakdemonstraties e.d. Daarnaast worden allerlei leuke en leerzame cursussen aangeboden. De beroepssectoren waar Lentiz | cursus & consult zich op richt zijn de voedingsindustrie, bloemsierkunst, hoveniers- en loonbedrijven, metaal- en voertuigtechniek en de dierensector. De missie en de visie van de Lentiz onderwijsgroep vormen het uitgangspunt voor de werkwijze.

Solliciteer