Overzicht

osg Willem Blaeu uit Alkmaar is met ingang van 1 april 2021 op zoek naar een Docent Engels 2e graad.

Native speaker is een pre

Sollicitatieinformatie

Heb je nog vragen? 
Inlichtingen bij de heer drs. G.H. (Dick) van Asperen, rector, telefoon (072) 512 24 77.

Wil je solliciteren? 
Dan ontvangen wij jouw sollicitatie (motivatie en cv) graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 31 januari 2021.

Over osg Willem Blaeu

Solliciteer