Overzicht

Jenaplanschool Atlantis uit Amsterdam is met ingang van 1 augustus 2020 op zoek naar een Gymdocent.

Sollicitatieinformatie

Over Jenaplanschool Atlantis

Onze school is een Jenaplanschool, in Amsterdam Osdorp, die al 50 jaar met een hecht team inhoud geeft aan de uitgangspunten van dit vernieuwingsconcept. De school ervaart de verschillen tussen de kinderen als rijkdom. Ieder kind mag er zijn en wordt serieus genomen. De school is op zoek naar talenten van kinderen en draagt bij aan de ontwikkeling hiervan.
Stamgroepen
De school is huiselijk ingericht en de sfeer is warm. In de stamgroepen (klassen met kinderen van verschillende leeftijden) werken kinderen in tafelgroepjes. Kinderen leren naast lezen, schrijven, rekenen en taal nog veel meer. De onderdelen natuuronderwijs, aardrijkskunde en geschiedenis geven wij vorm in onze blokken wereldoriëntatie. Het sterke gevoel van samen leren en samen werken wordt jaarlijks benadrukt in onze werkweek in Bladel, waar kinderen van de bovenbouw voor elkaar zorgen en veel leren over de natuur en de inrichting van landschap en omgeving.
 

Solliciteer