Overzicht

Koning Willem I College uit Den Bosch is met ingang van 1 augustus 2021 op zoek naar een Adviseur examinering en onderwijsontwikkeling.

In deze rol van adviseur ontwikkel en presenteer je onderwijs- en examenbeleid. In ons College werken wij actief aan een verdere verbinding tussen onderwijs en examinering. Je bent contactadviseur voor – zoals het er nu naar uitziet – (een deel) van de
sector Techniek. Dit gebeurt in samenwerking met contactadviseurs vanuit andere diensten, zoals HR, Academie for Teaching and Learning (ATL) en Informatisering (INF). Daarnaast participeer je in (ontwikkel)projecten. Het verzorgen van scholingstrajecten op
het gebied van examinering, mogelijk in de toekomst op het gebied van onderwijs én examinering, behoort ook tot je afwisselende takenpakket. Je gaat fungeren als adviseur van één of meerder examencommissies.

Wat betekent dit concreet voor jouw werkzaamheden?
– Je voert op verschillende niveaus in het college gesprekken en je ondersteunt, van afdelingsdirecteur tot docent of medewerker van het examenbureau.
– Je adviseert het management bij de implementatie van (vernieuwingen in) het beleid.
– Je bewaakt de kwaliteit van werkprocessen op het gebied van examinering door het formuleren van verbetervoorstellen in nauwe samenwerking met de onderwijsafdeling.
– Je genereert interne en externe stuur- en verantwoordingsinformatie op het gebied van examinering.
– Je legt in je werkzaamheden op soepele wijze (inhoudelijke) verbinding naar de adviseurs en kwaliteitsauditoren binnen het team Advies en overige collega’s van DEX, of andere diensten.
– Je analyseert en doet (beleids-)voorstellen voor de uitwerking van managementinformatie en rapportages.
– Je vervult een actieve rol in de kwaliteitszorgafspraken bij DEX.
– Je levert een actieve bijdrage aan eventuele Inspectiebezoeken.
– Je zoekt en vindt de ruimte in de regels, je denkt in mogelijkheden.

Bovenstaande is niet in ijzer gegoten (mede gezien de ontwikkelingen), maar geeft een goede indruk van wat er van je verwacht wordt.
 
Wat verwachten we van jou?
Deze functie vraagt inhoudelijke deskundigheid op het gebied van examinering en onderwijsontwikkeling in het mbo en kennis van de relevante wet- en regelgeving. Daarnaast is kennis van de trends en innovaties in het mbo van belang.
 
De collega die wij zoeken:
– Is sociaal en communicatief vaardig.
– Is pro-actief, neemt eigen verantwoordelijkheid als lid van een team.
– Heeft een sterk analytisch vermogen.
– Is in staat om processen te ontwikkelen en te verbeteren.
– Is vaardig in het initiëren, bewaken en verbeteren van de PDCA-cyclus.
– Durft nieuwe wegen te bewandelen.
– Weet inhoudelijke en procesexpertise goed te matchen.
– Kan beleidsstandpunten ontwikkelen en uitdragen.
– Heeft plannings- en organisatievaardigheden.
– Heeft coördinatievaardigheden.
 
We vagen voor de functie minimaal een hbo (+) of academische opleiding, mogelijk aangevuld met relevante certificaten of werkervaring.

Sollicitatieinformatie

Voor meer informatie kun je vanaf 29 maart 2021 contact opnemen met Leon Römkens (afdelingsdirecteur) via telefoonnummer 06 – 55 23 19 74.
 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdagochtend 23 april 2021. Gezien de huidige richtlijnen rondom het Corona virus zullen de gesprekken mogelijk digitaal plaatsvinden via Microsoft Teams. Een instructie voor inloggen ontvang je in dat geval
voorafgaand aan het gesprek.

Over Koning Willem I College

Het Koning Willem I College is een school, gewoon een goede school. Maar, wel eentje die op een eigen manier tegen de wereld aankijkt. Met een eigen cultuur, een eigen plek en een eigen -moderne- manier van lesgeven. Een plek zonder grenzen en met onbegrensde mogelijkheden. Een plek waar dingen kunnen en waar altijd iets gebeurt. Wij houden namelijk niet van afwachten. Wij houden van proberen; experimenteren. Leren door dingen te ervaren. Door gewoon vanaf dag één aan de slag te gaan. Daarom hebben we hier een bank, een garage, een restaurant en zelfs een theater. Zo leiden we studenten op die zelf iets kunnen bedenken, en het vervolgens ook zelf kunnen doen. Vakmensen die goed voor zichzelf en voor de wereld om ons heen zorgen.

Het Koning Willem I College is een UNESCO-school. We zeggen daarom ook: 'We gaan voor een betere wereld'. Dit is één van onze kernwaarden. Samenleven, goed voor de wereld en elkaar zorgen. Dat vinden we heel belangrijk. We maken onze studenten en medewerkers vertrouwd met het UNESCO-gedachtengoed. Zo dragen we ons steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid.

World-Class-Workplace
We zijn er trots op dat we het predicaat "World-Class-Workplace" hebben gekregen. We hebben deze titel ontvangen doordat onze eigen medewerkers ons werkgeverschap bovengemiddeld gescoord hebben in onze branche.

Onze Missie
Het succes van de student is de reden van ons bestaan

Onze Visie
Gewoon een goede school

Onze Kernwaarden
· Wij zijn een community college
· Wij spreken alle talenten aan
· Wij voeden creatief denken
· Wij verleggen grenzen
· Wij gaan voor een betere wereld
 

Solliciteer